Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongreleri
04 Aralık 2017


2009 yılından itibaren başlayan ve gelenekselleştirmeyi amaçladığımız "Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongreleri"nin hem geribildirim hem paylaşım hem de sistemde yapılacak iyileştirmeler açısından çok önemli bir misyon taşıdığı kanaatindeyiz. Bugüne kadar yapılan 3 kongremizi gerek ana temaları gerekse tartışılan konular açısından incelediğimizde birbirini tamamlayan bir yapıda ve sürekli iyileştirmeyi sağlayacak şekilde gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır.

İlki 19-21 Mart 2009 tarihinde Antalya ilinde "Çalışanların Teşviki ve Hasta Güvenliği" ana temasıyla gerçekleştirilen kongremize yaklaşık 1300 kadar katılımcı teşrif etmiş olup 98 adet Bildiri sunulmuştur. Akademisyenler ve sağlık yöneticileri ile kamu ve özel sektör uygulayıcılarının karşılıklı olarak birikim, deneyim ve eleştirilerini paylaşabilecekleri bilimsel bir ortamda Sağlık Bakanlığı üst yönetimi, Dünya Sağlık Örgütü, OECD, NICE, yurtiçi ve yurtdışındaki üniversite temsilcileri, sağlık yöneticileri ve sağlık çalışanlarının da katkıları ile gerçekleştirilmiştir. "1. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi"nde sağlık hizmetlerinde değişim ve yeniden yapılanma konusunun değerlendirilmesi, sağlık hizmetlerinde performansa dayalı uygulamaların sağlık göstergelerine, hasta güvenliğine, hasta memnuniyetine, sağlık harcamalarına etkisi ve sağlık finansmanıyla ilişkisi gibi konular ele alınarak etkili, verimli, ekonomik, hakkaniyetli, erişilebilir bir sağlık hizmet sunumunun sağlanmasına önemli katkıda bulunulmuştur.

28 Nisan-01 Mayıs 2010 tarihlerinde ikincisini düzenlenen "Hastanelerin Teşviki ve Güvenliği" ana temalı "II. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi"nde dört günlük bir program çerçevesinde sağlık sektörünün tüm paydaşlarının bir araya geldiği oturumlarda kongrenin ana teması çerçevesinde 27 oturumda 100'ün üzerinde Bildiri sunulmuş olup Kongreye yaklaşık 1600 kişi katılmıştır.

“Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi’nin üçüncüsü “Klinik Kalite ve Güvenlik” ana temasıyla 24-26 Kasım 2011 tarihleri arasında Ankara Rixos Grand Otel’de yaklaşık 1500 kişilik katılım ile gerçekleşti. 3 gün süren kongre boyunca Teşhis ve tedavide hasta güvenliği, kalitede yeni dönem ve hastane hizmet kalite standartları, Performans’ta yeni kavram ve uygulamalar, HKS uygulamaları, tıbbi hataların bildirimi ve güvenlik raporlama sistemi, enfeksiyon kontrolü ve önlenmesinde sterilizasyon süreci, ölçüm kültüründe indikatör yönetimi ve çalışan güvenliği konularında 120’nin üzerinde sunum ve tebliğler yapılmış olup, Kongre esnasında tüm katılımcılara Bildiri ve Ödül Kitapları verilmiştir. Yine Kongre süresince Hastanelerimiz Tanıtım Stantları ile yaptıkları çalışmalar ve örnek uygulamalar üzerinde paylaşımda bulunmuşlardır.

Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongreleri ile yapılan uygulamalar, araştırmalar ve uluslararası deneyimleri paylaşarak sağlık hizmetlerinde performans, kalite, hasta ve çalışan güvenliği uygulamalarının etki alanını yaygınlaştırmayı amaçlayan Bakanlığımız “01-03 Mayıs 2013” tarihleri arasında düzenlemeyi planladığı IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi” ile bu geleneği sürdürecektir.

Tüm katılımcılara ve katkı sağlayanlara teşekkür eder, saygılarımızı sunarız.