Sağlıkta Kalite Göstergeleri Birim Görev Alanları
16 Haziran 2020


 ●Sağlıkta kalite göstergeleri ve göstergelere yönelik özgün uygulama rehberlerinin geliştirilmesi

 ●Sağlıkta kalite göstergeleri ve uygulama rehberlerine ilişkin paydaş ve uzman görüşlerinin alınması ve değerlendirilmesinin koordine edilmesi

 ●Sağlıkta kalite göstergelerine ilişkin ulusal ve uluslararası verilerin analizi ve raporlanması

 ●Ulusal ve uluslararası alanda sağlıkta kaliteye ilişkin gerçekleştirilen gösterge çalışmalarına katılım ve katkı sağlanması

 ●Görev alanı ile ilgili uluslararası gelişmelerin ve faaliyetlerin takip edilmesi

 ●Görev alanı ile ilgili eğitimlerin düzenlenmesi

 ●İdarece verilen diğer görevlerin yürütülmesi