Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi
15 Eylül 2021

Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi, ülkemizde yürütülen kalite geliştirme uygulamalarının, sağlık yöneticileri, sağlık çalışanları, akademisyenler ve ilgililerle paylaşılması amacıyla sağlık, sağlık sistemi, performansa yönetimi, sağlık hizmeti uygulamalarında kalite geliştirme, hasta ve çalışan güvenliği, sağlık politikaları, sağlık ekonomisi, sağlık sosyolojisi ve sağlıkla ilgili diğer konular olmak üzere sağlık bilimleri kapsamına giren konuları içeren bilimsel çalışmaları paylaşmaktadır.

Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi, sağlıkta kalite uygulamalarının/araştırmalarının ortak bir alanda paylaşılması ve sistem üzerine etkilerinin yansıtılması amacıyla yılda 3 defa yayınlanacak hakemli bir dergi olup Türkçe veya İngilizce olarak kaleme alınmış tüm çalışmalar dergide yayınlanmak üzere gönderilebilir.