Hakkımızda
28 Ocak 2020

Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde yer almaktadır.

“Sağlıkta Dönüşüm Programı”nın “Nitelikli ve Etkili Sağlık Hizmetleri için Kalite ve Akreditasyon” bileşeni çerçevesinde temelleri atılan “Türkiye Sağlıkta Kalite Sistemi”nin geliştirilmesi ve yürütülmesi görevini sürdüren Daire Başkanlığımız ayrıca, Türkiye Sağlıkta Akreditasyon Programı’na ilişkin Sağlıkta Akreditasyon Standartlarını belirleme görevini de yürütmektedir.

Türkiye Sağlıkta Kalite Sisteminin amacı; ülkemizde sağlık hizmeti sunan tüm kurum ve kuruluşlarda, hasta ve çalışan güvenliği ile hasta ve çalışan memnuniyetinin sağlanması, aynı zamanda etkin, etkili, zamanında ve hakkaniyet çerçevesinde hizmet sunulmasıdır.