Hasta Güvenliği Rehberleri
10 Nisan 2023


                 


                         

igr.png                 gcur.png                     Güvenli Doğum Kapak.PNG

              İlaç Güvenliği Rehberi                                             Güvenli Cerrahi Uygulama Rehberi                                  Güvenli Doğum Süreci Uygulama Rehberi


                   1.png                                                       2-Yenidoğan.png
Hastane İlişkili Venöz Tromboembolilerin Önlenmesi Rehberi                                            Yenidoğanda Uygun Oksijen Tedavisi