Hasta Güvenliği Rehberleri
26 Eylül 2023


                 


                         

igr.png                       gcur.png                     
İlaç Güvenliği Rehberi                                           Güvenli Cerrahi Uygulama Rehberi 


Güvenli Doğum Kapak.PNG

   Güvenli Doğum Süreci Uygulama Rehberi


                   1.png                                                       2-Yenidoğan.png
Hastane İlişkili Venöz Tromboembolilerin Önlenmesi Rehberi                                          Yenidoğanda Uygun Oksijen Tedavisi