Sağlıkta Akreditasyon ve Uluslararası İlişkiler Birimi Görev Alanı
01 Nisan 2022

●Sağlık hizmetlerinde kalite ve akreditasyon kurallarını belirlemek ve uygulanmasını sağlamak

●Sağlıkta ulusal akreditasyon çalışmalarının yürütülmesi için ulusal ve uluslararası düzeyde izlenecek stratejilerin belirlenmesi 

●Sağlıkta kalite ve akreditasyon alanında ulusal ve uluslararası gelişmelerin takip edilmesi 

●Ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşları ile işbirlikleri sağlamak ve ortak çalışmalar gerçekleştirmek

●ISQua (The International Society for Quality in Health Care) ile Sağlık Bakanlığı arasındaki iş ortaklığının sürdürülmesi

●Akreditasyon faaliyetlerine yönelik ulusal ve uluslararası kongre, toplantı, seminer vb. faaliyetlere katılım ve katkı sağlamak

      ●Birimin görev alanına giren resmi yazışmaların takip edilmesi

      ●İdarece verilen diğer görevlerin yürütülmesi