Sağlıkta Kalite Standartları Birimi Görev Alanı
07 Mart 2023

 ●Sağlık kurum ve kuruluşlarında hasta ve çalışan güvenliği, hasta ve çalışan memnuniyeti, verimlilik, etkinlik ve etkililik hususlarını esas alan kalite standartlarının geliştirilmesi

 ●Mevcut kalite standartlarında gerekli revizyon çalışmalarının yapılması

 ●Sağlıkta Kalite Standartlarına ilişkin uygulama rehberleri ve özgün uygulama yöntemlerinin geliştirilmesi

 ●Sağlıkta Kalite Standartları ve Uygulama rehberlerine ilişkin paydaş ve uzman görüşlerinin alınmasını ve değerlendirilmesinin koordine edilmesi

 ●Görev alanı ile ilgili uluslararası gelişmelerin ve faaliyetlerin takip edilmesi

 ●Hasta ve çalışan geri bildirimlerine ilişkin anketler ve uygulama rehberlerinin oluşturulması

 ●Görev alanı ile ilgili eğitimlerin düzenlenmesi

 ●İdarece verilen diğer görevlerin yürütülmesi