Sağlık Hizmeti Kalitesinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik (2013)
05 Ocak 2017

“Sağlık Hizmeti Kalitesinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik” 06/08/2013 tarihli ve 28730 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Bu Yönetmelik ile 06/04/2011 tarihli ve 27897 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Resmi Yazı için tıklayınız.
Sağlık Hizmet Kalitesinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik için tıklayınız.
SKS Hastane Versiyon 4
SHSK- Hastane seti için tıklayınız.
SKS-ADSM/H seti için tıklayınız.
SKS-İl Ambulans Servisi seti için tıklayınız.
SKS- DTL seti için tıklayınız.
Memnuniyet Anketi Uygulama Rehberi için tıklayınız.