Sağlıkta Kalite Yayınları ve Etkinlik Yönetim Birimi Görev Alanı
24 Ocak 2020

●Başkanlığımız kitap, dergi, ajans vb. yayınların basımı ile ilgili faaliyetlerinin yürütülmesi

●Başkanlığımız Faaliyet Planı, Birim Eylem Planı, Performans Programı, Stratejik Plan ve Bütçe ile ilgili faaliyetlerin koordinasyonunun sağlanması

●İç Kontrol Uyum Eylem Planlarının izlenmesi ve koordinasyonunun sağlanması

●Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongrelerinin yürütülmesi

●Ulusal Sağlıkta Kalite ve Güvenlik Ödülleri ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesi

●Hasta ve Çalışan Güvenliği Sempozyumlarına yönelik organizasyonların yürütülmesi

●Daire Başkanlığı WEB Sayfasının tasarımı ve yönetimi

●İdarece verilen diğer görevlerin yürütülmesi