Dairemiz Görev Alanları
01 Nisan 2022


10/01/2020 tarihli “Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanlıklarının Görevlerine Dair Yönerge” kapsamında oluşturulan Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanlığı görev alanları şunlardır:

  • Kamu, üniversite ve özel sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşlarda hasta ve çalışan güvenliği, çalışan memnuniyeti, verimlilik ve klinik etkililik hususlarını esas alan kalite standartlarını belirlemek, bu standartların sağlık kurum ve kuruluşlarında uygulanmasını izlemek ve periyodik olarak değerlendirmek
  • Klinik kalite göstergeleri geliştirmek, klinik kalite verilerini izlemek, analiz etmek, raporlamak ve ilgili birimlere geri bildirimlerde bulunmak
  • Sağlıkta kalite standartlarına ilişkin uygulama rehberleri oluşturmak
  • Hasta ve çalışan güveliğine yönelik düzenleme yapmak
  • Sağlıkta kalite ve akreditasyon sistemini kurmak, kurallarını belirlemek ve kalite ve akreditasyona yönelik faaliyetleri izlemek
  • Ulusal ve uluslararası akreditasyon kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak
  • Sağlıkta kalite standartlarına yönelik değerlendirici kapasitesi oluşturmak ve sertifikasyon programları düzenlemek
  • Genel Müdürlükçe verilen diğer görevleri yerine getirmek.