Klinik Kalite Birimi Görev Alanı
04 Ocak 2017

●Ülke genelinde klinik kalite göstergelerini belirleme çalışmalarının yürütülmesi

●Klinik kalite ölçme ve değerlendirme sisteminin ilgili birimlerle işbirliği içinde kurulmasının, geliştirilmesinin sağlanması

●Klinik kalite verilerinin izlenmesi, analiz edilmesi, raporlanması ve ilgili birimlere geri bildirimlerde bulunulması

●Klinik kaliteyi geliştirmek için ilgili birimler, Üniversite ve Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği içerisinde programlar hazırlanmasına ve yürütülmesine öncülük edilmesi ve bunların koordine edilmesi

●İlgili birimlerle işbirliği yaparak klinik kalite konusunda araştırmalar yapılmasının sağlanması

●Gerektiğinde klinik kalite konusunda ulusal ve uluslararası bilgi ve deneyim paylaşımı kapsamındaki faaliyetlerin yürütülmesi

●Gerektiğinde klinik kalite ile ilgili çalışma ve bilimsel komisyonların kurulması ve bu komisyonların sekretarya işlemlerinin yürütülmesi

İdarece verilen diğer görevlerin yürütülmesi