IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi
24 Ekim 2016

Tarih ve Yer: 02 - 04 Mayıs 2013 / Ankara

 

02 - 04 Mayıs 2013 tarihlerinde Ankara ilinde gerçekleştirilecek olan "IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi" Kongre Takvimi, Konuları ve Kurulları hakkındaki duyuru için aşağıdaki linki tıklayınız.

IV. Uluslararası Sağlıkta Kalite ve Performans Kongresi hakkında duyuru için tıklayınız.

Özet Bildiri Şablonu için tıklayınız.

Tam Metin Şablonu için tıklayınız.

Bildiri Özet ve Tam Metin Yazım Kuralları

Bildiri Özeti

Bildiri özetinde çalışmanın "amacı", "önemi", "yöntemi", "sınırlılıkları", "elde edilen bulguları" ve "kısa kaynakçası" başlıklar halinde ve açık olarak ifade edilmelidir. Bildiri özetleri, kısa kaynakça hariç 150 - 450 arası sözcükten oluşmalıdır.

Bildiri özeti, A4 kâğıda sol, üst, sağ ve alttan 2,5 cm boşluk bırakılarak, 12 punto, Times New Roman yazı karakteri kullanılarak ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır. Özette bildirinin başlığı, yazar(lar)ın, unvan(lar)ı, ad-soyad(lar)ı, bağlı bulunulan kurum, e-posta adresi ve telefon numaralarına yer verilmelidir.

Bildiri Tam Metni

Bildiri, Microsoft Word Programında A4 kâğıda sol, üst, sağ ve alttan 2,5 cm boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Bildiri, kaynakça dâhil en çok 15 sayfa olmalıdır.

Bildiri metni 12 punto, Times New Roman yazı karakteri kullanılarak, tek satır aralığında ve paragraflar arasında 1 satır boşluk bırakılarak yazılmalıdır.

Birinci derece bölüm başlıkları büyük harfle ve koyu olarak, ikinci derece ve diğer alt bölüm başlıklarında her sözcüğün ilk harfi büyük harfle ve koyu olarak yazılmalıdır.

Tablo ve şekiller, metin içinde ardışık olarak numaralandırılmalıdır.

Yararlanılan kaynaklar, bildiri metninin sonunda yazarın soyadına göre alfabetik sırada, 11 puntoda ve kaynaklar arasında 1 satır boşluk bırakılarak yazılmalıdır.

Atıf Kuralları

Metin içindeki her gönderme kaynakçada mutlaka yer almalıdır. Metin içinde gönderme yapılmayan eserlere kaynakçada verilmemelidir.

Metin içindeki yollamalar, ayraç içinde (yazarın/yazarların soyadı, kaynağın basım yılı: ilgili sayfa numarası) verilmeli ve yararlanılan kaynakları eksiksiz ve tam künyesiyle içeren Kaynakça listesi, metin sonunda, yollama sistemine uygun olarak gösterilmelidir.

Yollamalar dışındaki açıklamalar, dipnotu biçiminde ilgili sayfa altında belirtilmelidir.

Not: Tam Metni uygun görülen bildirilerin, uygun görülme ilan tarihinden itibaren yayınlanması ile ilgili tüm  hakları Sağlık Bakanlığı'na ait olup, geri çekilmesi talep edilemez. Ayrıca Tam Metni uygun görülen bildiriler başka bir kongre,dergi vb. yayınlanamaz.