VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi
11 Kasım 2016

Bakanlığımız tarafından gelenekselleştirilen “Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongreleri”nin altıncısı “Klinik Süreçlerde Kalite, Teknoloji ve İşbirliği” ana temasıyla 2365 sağlık profesyonelinin katılımıyla Antalya ilinde başarıyla gerçekleştirildi.

4 ana salonda, 41 oturum ve 2 konferansın düzenlendiği kongrede; 104 yerli ve yabancı konuşmacı ile 51 oturum başkanı bilgi ve tecrübelerini katılımcılara aktardı. Bilimsel program kapsamında ayrıca, 647 bildiri başvuru arasından seçilen 68 sözel, 199 poster bildiri olmak üzere toplam 267 adet bildiri sunumu gerçekleşti. Davetli konuşmacılar tarafından gerçekleştirilen sunumların, konuşmacının izni çerçevesinde en kısa zamanda web sitesinde kamuoyu ile paylaşılması planlanmaktadır.

Kongrenin renkli ve ilgi çeken alanlarından biri olan stant alanında, kamu, özel ve üniversitelerden oluşan 20 farklı kurum, çalışmalarını ve kurumlarını tanıtma imkânı buldular.

Bu yıl ilk defa gerçekleştirilen Canlı Uydu Yayınları ile, Açılış ve Ödül Töreni programları ve “Kalitede Ölçme ve İyileştirme”, “Hasta Güvenliğinde Güncel Dünya Panoraması” oturumları ülke genelindeki sağlık çalışanlarıyla internet üzerinden paylaşıldı.

Her geçen yıl artan bir ilgiyle katılım sağlanan ve bu yıl beşincisi düzenlenen SKS Bilgi Yarışmasına 941 sağlık çalışanı katılmıştı. Bilgi Yarışması Sınavı’nda ilk 10’a giren katılımcılar kongre merkezinde yazılı sınava tabi tutularak, dereceye giren ilk 3’e ödülleri takdim edildi.

Kongre kapsamında 4 farklı alanda gerçekleştirilen kurslar oldukça yoğun bir ilgi ile karşılandı.  Toplamda 14 Eğitimcinin görev aldığı ve “Bilimsel Araştırma”, “Sağlıkta Risk Yönetimi”, “Gösterge Yönetimi” ve “TİG (ICD 10 AM)” başlıklarında sunulan kurslara 130 kişi katıldı.

Ayrıca Kongre kapsamında kamu sağlık yöneticileri ve çalışanlarının katılımı ile TKHK istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Bunun yanısıra yine bu yıl ilk defa düzenlenen “Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri Zirvesi” ile SKS-Hastane Versiyon 5, Yeni Değerlendirme Sistematiği, Yasal Mevzuat, Değerlendirme Süreci, Kurumsal Kalite Sistemi, SİYÖS, Güvenlik Raporlama Sistemi gibi alanlarda Daire Başkanlığı çalışanları tarafından sunum yapılarak kalite çalışanlarının soruları cevaplandırıldı.

Kongreye iştirak ederek bizleri onurlandıran tüm paydaşlarımıza yoğun ilgi ve katkılarından dolayı teşekkür eder, daha pek çok güzel işlerin altına imza atacak Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongrelerinin devamını dileriz.

   Kongre Yürütme Kurulu