I. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi
09 Kasım 2016

19-21 Mart 2009 tarihinde Antalya ilinde "Çalışanların Teşviki ve Hasta Güvenliği" ana temasıyla gerçekleştirilen ilk kongremize yaklaşık 1300 kadar katılımcı teşrif etmiş olup 98 adet Bildiri sunulmuştur. Akademisyenler ve sağlık yöneticileri ile kamu ve özel sektör uygulayıcılarının karşılıklı olarak birikim, deneyim ve eleştirilerini paylaşabilecekleri bilimsel bir ortamda Sağlık Bakanlığı üst yönetimi, Dünya Sağlık Örgütü, OECD, NICE, yurtiçi ve yurtdışındaki üniversite temsilcileri, sağlık yöneticileri ve sağlık çalışanlarının da katkıları ile gerçekleştirilmiştir. "1. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi"nde sağlık hizmetlerinde değişim ve yeniden yapılanma konusunun değerlendirilmesi, sağlık hizmetlerinde performansa dayalı uygulamaların sağlık göstergelerine, hasta güvenliğine, hasta memnuniyetine, sağlık harcamalarına etkisi ve sağlık finansmanıyla ilişkisi gibi konular ele alınarak etkili, verimli, ekonomik, hakkaniyetli, erişilebilir bir sağlık hizmet sunumunun sağlanmasına önemli katkıda bulunulmuştur.

1.Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi1.Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi1.Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi1.Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi