STD (HTA) Temel Eğitimi
25 Aralık 2018

THGM, Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı'nca Sağlık Teknolojileri Değerlendirme (STD) alanında İngiltere'nin NICE kuruluşundan alınan eğitim danışmanlığı hizmeti ile 07-10 Temmuz 2010 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilen temel eğitime Bakanlık Birimleri (İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü, THGM Sağlık Hizmetleri Maliyet Analizi ve Fiyatlandırma Daire Başkanlığı) SGK, Maliye Bakanlığı ve DPT'den 35 kişi katıldı.

Eğitimde ele alınan konular: STD konusunda genel bilgi, STD'nin öncelikleri, Klinik kanıtların gözden geçirmesi, STD'nin politik önemi, Ekonomik değerlendirme, Maliyetlerin hesaplanması, Maliyet metotları ve prensipleri, Sonuçların değerlendirilmesi, Sağlığın ölçülmesi ve değerlendirmesi, QALY, Duyarlılık analizleri, Maliyetlerin ve etkilerinin tartılması, İnkremental analiz, Sosyal değer yargıları, Metotlar ve süreç rehberleri, HTA kullanarak kaynak aktarımı, STD ve Fiyatlandırma, İngiltere'de ilaç fiyatlandırma reformu, Risk paylaşımı ve Hasta erişim planları,  Türkiye'nin rehberleri ve karar verme sürecinde geri bildirim ve Türkiye'de izleyeceğimiz yol başlıklarından oluşmaktaydı. Eğitim süresince Türkiye'den örneklerin ele alındığı ilaç, teknoloji ve tedavi yöntemlerine dayalı olgu çalışmaları gerçekleştirildi.

Katılımcıların olumlu geribildirimleriyle sonuçlanan eğitimin Başkanlığımızca düzenli aralarla yapılması ve bir sonraki eğitimin Mart 2010'da gerçekleştirilecek olan 3. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresinde, Uzmanlık Dernekleri, Meslek Odaları ve Üniversiteleri de içeren daha geniş sektörel katılım ile gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
STDE  STDE
STDE STDE