SKS Araştırma ve Bilimsel Yayın Ödülü
09 Kasım 2016

Sağlıkta Kalite Standartları, sağlık sistemimizde önemli bir yer edinmekte olup sağlık kurumlarının kaliteli hizmet sunmaya yönelik uygulamalarında kullandıkları yegâne standart seti olarak karşımıza çıkmaktadır. Sağlık hizmetleri sunumunda gittikçe etkinliği artan bu standart setinin akademik anlamda daha çok desteklenmesi ve Standartların daha da geliştirilerek sonuçlarının ve etkilerinin bilimsel olarak ortaya konması büyük bir önem arz etmektedir.

Bu ödül kategorisiyle Sağlıkta Kalite Standartlarını (SKS) hem akademik çalışmaların gündemine daha çok taşımış olmayı hem de SKS’nin bilimsel yayınlarda daha çok yer almasıyla birlikte gelecekte bu alanda önemli bir yer edinmesini sağlamayı hedeflemekteyiz.

İlgililerin çalışmalarını kalitekongre@gmail.com e-posta adresine ve ayrıca Posta yoluyla da Daire Başkanlığımıza göndermeleri gerekmektedir. 

"SKS Araştırma ve Bilimsel Yayın Ödülü" davet duyurusu için tıklayınız.