SKS En İyi Uygulama Ödülü
09 Kasım 2016

Sağlık Bakanlığı olarak sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması, hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması amacıyla kurumlarımızda kalite çalışmalarını bir kültür haline getirip sağlık çalışanlarının bu kültürü sahiplenmeleri yönünde bir dizi çalışma ve uygulamayı hayata geçirmiş bulunmaktayız. Hayata geçirilen en önemli çalışmalardan biride, uygulamalara yön veren ve kurumlarda hem hasta hem çalışan açısından güvenli bir hizmet verilmesini sağlamada önemli bir araç olan Sağlıkta Kalite Standartları'dır. Her geçen gün bu standart setinin önemi daha çok anlaşılmakta ve uygulanma düzeyi artmaktadır.

Sağlıkta Kalite Standartları esas alınarak hayata geçirilen iyi uygulamaların geniş kitlelere ulaştırılması hem kurumların motivasyonunu artırmakta hem de diğer kurumların uygulamalarına ışık tutmaktadır. “Bilgi paylaşıldıkça değer kazanır” temel prensibinden hareketle iyi uygulamaların teşvik edilmesi ve paylaşılması bilgiyi değerli kılacağı gibi kurumlarımızda Sağlıkta Kalite Standartları kapsamında yürütülen faaliyetlere de hız katacaktır.

SKS En İyi Uygulama Yarışması, kurumlarımızda dinamizmi artırmakta, çalışanları daha fazla düşünmeye sevkederek başarılı uygulamaların ortaya çıkmasını sağlamakta ve belki de en önemlisi ekip ruhunu canlı tutmaktadır. Ayrıca kurumlar arasında yaşanan tatlı rekabetin kurum içinde de ortaya çıkmasını sağlamaktadır.

Kurum veya kişilerin en iyi uygulama yarışmasına katılmak için hazırlayacakları uygulamaların Sağlıkta Kalite Standartları ile ilişkilendirilmesi temel bir kuraldır. Ayrıca Sağlıkta Kalite Standartları’nın temelinde de hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması ana felsefesi yer almakta olup iyi uygulamaların hayata geçirilmesi hasta ve çalışan güvenliği konularının da ülkemizde başarılı bir şekilde uygulanmasının önünü açacaktır. SKS ve SKS Uygulamaları, ülkemizde bu alanda yeniliklerin oluşmasına farklı düşünce ve fikirlerin ortaya çıkmasına da fazladan katkı sağlamış olacaktır.

İlgililerin çalışmalarını kalitekongre@gmail.com e-posta adresine ve ayrıca Posta yoluyla da Daire Başkanlığımıza göndermeleri gerekmektedir. 

"SKS En İyi Uygulama Ödülü" davet duyurusu için tıklayınız.