Kongre Sonu
09 Kasım 2016


28 Nisan-01 Mayıs 2010 tarihlerinde ikincisini düzenlenen "Hastanelerin Teşviki ve Güvenliği" ana temalı "II. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi"nde dört günlük bir program çerçevesinde sağlık sektörünün tüm paydaşlarının bir araya geldiği oturumlarda kongrenin ana teması çerçevesinde 27 oturumda 100'ün üzerinde Bildiri sunulmuş olup Kongreye yaklaşık 1600 kişi katılmıştır.

Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere yurtdışından çok sayıda panelistin yanı sıra Türkiye'den de önemli isimler; yüksek performanslı sağlık sistemi, hastanelerin sınıflandırılması, geri ödemeler, kanıta dayalı tıp, hasta güvenliği kültüründe tıbbi hatalar ve hukuksal boyut, güvenli hastane kavramı, tam gün uygulamasında hastanelerin ve çalışanların teşviki, akreditasyon modelleri, teşhis ilişkili gruplar konularında toplam 39 sunum yapmıştır.

Sağlık yöneticileri ve profesyonellerinin yanı sıra üniversitelerden katılan akademisyenler ise; güvenli hastaneler, hasta güvenliği kültürü, hastanelerde risk yönetimi, hastanelerin teşviki, güvenli hastane uygulamaları, hasta güvenliği uygulamaları, sağlık hizmetlerinde kalite ve hasta güvenliği, hasta ve çalışan memnuniyeti, sağlık hizmetlerinde performans yönetimi, sağlık hizmetlerinde kurumsal performans, sağlık hizmetlerinde finansal performans, sağlık hizmetlerinde verimlilik ve performans, sağlık sektöründe örgütsel bağlılık, hastanelerde etkinlik ve verimlilik, sağlık hizmetlerinde vizyoner liderlik, güvenli hastaneler ve iletişim konularında toplam 82 bildiri sunmuşlardır.

Bunun yanı sıra, Kongre süresince performans yönetimi, hasta güvenliği, çalışan güvenliği ve laboratuar güvenliği konularında sağlık profesyonellerine 1 günlük kurslar halinde eğitimler verilmiştir.

Kongre kapsamında ayrıca; Bilimsel Araştırma, En iyi Uygulama ve Hizmet Kalite Standartları Bilgi Yarışmasında dereceye giren katılımcılara düzenlenen törenle ödülleri verilmiştir. Üç gün boyunca oturumların sonunda düzenlenen ve katılımcıların SMS yoluyla cevaplarını gönderdikleri bilgi sorusuna en kısa sürede doğru cevabı veren üç kişi, 3. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresine katılma hakkı kazanmıştır.


2.Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi2.Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi2.Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi2.Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi2.Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi2.Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi2.Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi2.Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi2.Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi2.Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi2.Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi       2.Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi