Önemli Tarihler
20 Ekim 2016

Bildiri Özetlerinin Teslimi : 15 Ocak 2010
Ön Kabullerin İlanı : 08 Şubat 2010
Tam Metinlerin Teslimi : 08 Mart 2010
Kabul Edilen Bildirilerin İlanı : 29 Mart 2010
Kurs Başvuru Tarihleri : 04-15 Ocak 2010
Kongre Programının İlanı : 19 Nisan 2010
Kongre Tarihi : 28 Nisan - 01 Mayıs 2010