Konu Başlıkları
20 Ekim 2016


 • Hastanelere ödeme ve teşvikler
 • Kurumsal performans uygulamaları
 • Tam gün öncesi Üniversite hastaneleri için ödeme ve teşvikler nasıl olmalı?
 • Hastanelerin teşvikinde Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun rolü
 • Bireysel ve kurumsal teşvik yöntemleri
 • Hastanelerin teşvikinde uluslararası tecrübeler
 • Teşvik mekanizmalarının klinik etkinlik boyutuna etkileri
 • Hastanelerin sınıflandırılması
 • Üniversite / eğitim araştırma hastanelerinde eğitim fonksiyonunun teşviki
 • Kanıta dayalı tıp uygulamaları ve teşvik mekanizmaları ilişkisi
 • Yönetici performansı modeli
 • Sağlık hizmetlerinde vizyoner liderlik
 • Hasta güvenliği ve güvenli hastane ilişkisi
 • Güvenli hastanenin boyutları
 • Hastanelerde acil durum yönetimi
 • Güvenli hastane standartları
 • Güvenli hastane çözümleri
 • Hastanelerde risk yönetimi ve risk yönetimi uygulamaları
 • Hastanelerde bilgi ve veri güvenliği
 • Güvenli hastaneler ve sağlık teknolojileri
 • Güvenli hastaneler ve iletişim
 • Hastanelerde fiziki, mimari, adli ve idari güvenlik