Araştırma ve En İyi Uygulama Ödülü
20 Ekim 2016


"II. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi" kapsamında ülkemizde hizmet veren sağlık kurum ve kuruluşlarının veya burada görev yapan kişi veya kişilerce performans, kalite, hasta ve çalışan güvenliği alanlarında yaptıkları araştırma veya yürüttükleri programların diğer kurumlara örnek olabilmesi maksadıyla dış katılıma açık yarışma düzenlenmesi planlanmaktadır.

1. Araştırma Ödülü

Seçici Kurul tarafından, saha araştırmasına dayalı olarak Bakanlık Hizmet Kalite Standartlarının etkinliğinin ölçümünü içeren tebliğler arasından dereceye giren bildiri sahiplerine "Hizmet Kalite Standartları Araştırma ve Bilimsel Yayın Ödülü" verilecektir.

Değerlendirme Şartları:

a) Saha araştırmasına dayalı olması;

b) Bakanlık veya diğer hastanelerde yapılmış olması,

c) Bir araştırmadaki bilimsel gereklilikleri karşılıyor olması,

gibi hususlar dikkate alınacaktır.

Ödül: Dereceye giren tebliğ sahipleri (birinci, ikinci ve üçüncü) kongreye davetli olarak çağrılacak ve plaket verilecektir.

2. En İyi Uygulama Ödülü

Seçici kurul tarafından;

a) Hasta güvenliği,

b) Çalışan güvenliği,

c) Laboratuar güvenliği,

alanında daha güvenli bir ortam oluşturmak ve güvenliği tesis etmek üzere kamu veya özel kurumlarda yapılmış veya halen devam edilen sistematik uygulamaların teşvik edilmesi amacıyla "Hizmet Kalite Standartları En İyi uygulama Ödülü" verilecektir.

Değerlendirme Şartları:

a) Uygulamanın hasta, çalışan veya laboratuar güvenliği alanında olması,

b) İlgili birimlerin tümünü kapsıyor olması,

c) Uygulamaya ait plan ve programların çıkartılmış olması,

d) Uygulamanın takibini sağlayan raporlama sisteminin bulunuyor olması,

e) Görsel öğelerle desteklenmesi,

f) Benzer kurumlarda uygulanabilme niteliğine haiz olması,

gibi hususlar dikkate alınacaktır.

Ödül: Dereceye giren uygulama sahipleri (birinci, ikinci ve üçüncü) kongreye davetli olarak çağrılacak ve plaket verilecektir.

Seçici Kurul

 • Prof. Dr. Sabahattin AYDIN - Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
 • Dr. Mehmet DEMİR - Sağlık Bakanlığı Müşaviri
 • Prof. Dr. Nazmi ZENGİN - Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
 • Prof. Dr. Recep ÖZTÜRK - İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
 • Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ - Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Başhekimi
 • Prof. Dr. Hakan HAKERİ - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
 • Prof. Dr. Bilçin TAK - Uludağ Üniversitesi İİBF Öğretim Üyesi

Araştırma ve Uygulamaların Sunum Şekli ve Raporlama

Araştırma Ödülü başvurularının yazım kuralları açısından "

Kongre Bildiri Tam Metin Şablonu

" doğrultusunda hazırlanması gerekmektedir.

En İyi Uygulama Ödülü için başvuracak adayların ise aşağıda yer alan başlıklarda uygulama başvuru metinlerini hazırlamaları gerekmekte olup uygulamanın bütünü göz önünde bulundurularak başlıklarda revizyona gidilebilir. Rapor metinleri maksimum 1000 kelimeden oluşmalıdır. Yazım kuralları açısından ise "

Kongre Bildirileri Tam Metin Şablonu

" esas alınmalıdır.

 • Uygulamanın Amacı
 • Uygulama Süreci
 • Elde Edilen Sonuçlar (Sonuçların ölçülebilir olması tercih sebebidir)
 • Öğrenilen Dersler
 • Sağlık Hizmetleri Üzerine Etkileri (Sonuçların ölçülebilir olması tercih sebebidir)
 • Uygulamanın Bütçesi ve Finansmanı

Önemli Tarihler

Teslim Tarihi: Ödüllü yarışmalar için son teslim tarihi 22 Şubat 2010'dur.

Teslim Yeri: Araştırma Ödülü ve En İyi Uygulama Ödülü yarışmalarına esas tebliğ veya proje raporları posta veya kargo yoluyla en geç 22 Şubat 2010 tarihine kadar Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilmesi; ayrıca tebliğ veya iyi uygulama projelerinin elektronik ortamda performansyonetimi@saglik.gov.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Yarışmanın Sonuçlandırılması: 29 Mart 2010 tarihinde dereceye giren adaylara tebligat yapılacak olup nihai sonuç Kongrede açıklanacaktır.