Hastane Tanıtım Standı
20 Ekim 2016


Sağlık Bakanlığı tarafından 28 Nisan - 01 Mayıs 2010 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan "Hastanelerin Teşviki ve Güvenliği" ana temalı "II. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi" kapsamında kamu, özel sektör ve üniversitelere ait hastanelerin performans, kalite, hasta ve çalışan güvenliği alanlarında faaliyetlerini tanıtabilmeleri amacıyla fuaye alanında stantlar açılacaktır.

Tanıtım standı başvuruları ücretsiz olup, başvurular arasından Kongre Yürütme Kurulunun uygun göreceği hastaneler ile sözleşme imzalanacak ve aşağıda yer alan kurallar çerçevesinde stant alanında faaliyetlerini tanıtmaları sağlanacaktır.

Stant Kuralları

 • Kongrede stant açan hastanelerin isimleri program kitabında alfabetik olarak yer alacaktır.
 • Hastaneler için fuaye alanında 20 m2'lik stant alanları ayrılacaktır. Stant yükseklikleri 2,5 metreyi geçmemelidir. Hastaneler stant alanı olarak belirlenen alanı, kongre bütünlüğü içinde görselliği bozmayacak şekilde düzenleyebilirler.
 • Stantlar 28 Nisan - 01 Mayıs 2010 tarihinde 09:00 - 18:00 saatleri arasında kurulacaktır. Bu tarih ve saatler dışında herhangi bir malzeme taşınması ve kurulum işlemine izin verilmeyecektir.
 • Stant görevlileri ve hastane temsilcilerinin yaka kartlarını takmaları mecburidir.
 • Her stant için elektrik bağlantısı sağlanacak; ayrıca talep edilmesi durumunda 1 masa ve sandalye tahsis edilecektir.
 • Stant alanında tanıtım için bilgisayar, projeksiyon cihazı vb. kullanılabilir. Ancak görüntü ve sesler diğer stantları ve fuaye alanındaki akışı ve düzeni etkilemeyecek düzeyde olmalıdır.
 • Stantlarda düzenlenecek tüm aktivitelerin listesinin ve dağıtılacak malzeme örneklerinin (broşür, kitap vb.) en geç 09 Nisan 20010 günü Kongre Yürütme Kuruluna teslim edilmesi gereklidir. Sözleşmede belirtilen kuralların ve onaylanan stant aktivitelerinin dışında, her türlü etkinliğe karşı, Kongre Yürütme Kurulunun gerekli tüm önlemleri uygulama hakkı vardır.
 • Kongre çantalarının içerisine konulacak olan davetiye, broşür, kalem, bloknot vb. malzeme listeleri en geç 09 Nisan 2010 tarihine kadar Kongre Yürütme Kuruluna bildirilecektir. İlgili malzemeler 26 Nisan 2010 tarihinde kongre merkezinde olacak şekilde gönderilmelidir. Bu tarihte ulaştırılmayan malzemeler çanta içerisinde yer alamayacaktır. Kongre Yürütme Kuruluna bildirilmeyen malzemelerin dağıtımına izin verilmeyecektir.
 • Stantlarda dağıtılacak tanıtım materyalleri yasalara ve Sağlık Bakanlığının ilgili mevzuatına uygun olmalıdır. Kongre Yürütme Kurulu bu konuda hiçbir sorumluluk üstlenmez.
 • Stant alanında görev alacak hastane yetkilileri kendilerine ayrılan stant alanı dışında hiçbir tanıtım etkinliğinde bulunamazlar.
 • Tüm stantlar belirtilen saatte stantlarını toplamak durumundadır. Stant alanının genel düzeni açısından bu saatlerin dışına çıkılmamalıdır. Sökülme işlemi için belirtilen saatler arasında toplanmayan stantların sorumluluğu stant sahiplerine aittir.
 • Stantların temizliğinden organizasyon firması ve kongre merkezi personeli hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. Stantların temizliği hastanelerin sorumluluğundadır.
 • Kongre merkezinin duvarlarına herhangi bir şey asılması ve yapıştırılması yasak olup, aksi durumda meydana gelecek zararlar ile ilgili olarak, hastane kongre merkezine karşı direkt sorumlu kabul edilecektir. Asılacak materyaller organizasyon firması tarafından temin edilecek panolara asılmalıdır.
 • Kongre merkezine herhangi bir şekilde verilecek olan maddi zarar, tespiti yapıldıktan sonra sorumlu hastane tarafından kongre merkezine ödenir.
 • Stant alanı ve malzemelerle ile ilgili meydana gelebilecek olan kayıp, zarar, çalıntı olaylarında Kongre Yürütme Kurulu, organizasyon firması veya kongre merkezi sorumlu tutulamaz.

II. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi kapsamında tanıtım standında yer almak isteyen hastanelerin performans, kalite, hasta ve çalışan güvenliğialanlarında faaliyetlerini içeren bir dosya ile birlikte, stant alanında düzenlemeyi planladığı tüm aktivitelerin listesini ve dağıtacağı tanıtım materyallerinin örneğini 12 Mart 2010tarihine kadar Kongre Yürütme Kuruluna sunmaları gerekmektedir.

İletişim
Sağlık Bakanlığı Ek Bina
Mahmut Esat Bozkurt Cad. Umut Sk.
No: 19 Z04 Kolej-Çankaya/Ankara
Tlf: (312) 458 50 17-18
E-posta: 
performansyonetimi@saglik.gov.tr