Basın Sponsorluğu
20 Ekim 2016


Sağlık Bakanlığı tarafından 19-21 Mart 2009 tarihlerinde gerçekleştirilen Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresinin ikincisi 28 Nisan-01 Mayıs 2010 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

Sağlık Bakanlığı, Üniversiteler, Özel Sektör,  İl Sağlık Müdürlükleri ve Hastane yöneticilerinin yanı sıra, yurtdışından da katılımın olduğu I. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresine 1200 civarında kişi iştirak etmiştir. Toplam 26 Oturumda 100'ün üzerinde sunumun yapıldığı Kongrede gerçekleştirilen tebliğler 3 cilt halinde kitaplaştırılmıştır.

28 Nisan-01 Mayıs 2010 tarihlerinde ikincisi düzenlenecek olan "Hastanelerin Teşviki ve Güvenliği" ana temalı "II. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi"nde dört günlük bir program çerçevesinde yaklaşık 1300 kişilik katılımın öngörüldüğü ve sağlık sektörünün tüm paydaşlarının bir araya geleceği oturumlarda kongrenin ana teması çerçevesinde bilgi paylaşımının sağlanması, daha güvenli, etkili, verimli, erişilebilir ve hakkaniyetli bir sağlık hizmet sunumunun gelişimine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.

Kongre kapsamında Basın ile yürütülecek olan ilişkilerde doğacak yükümlülüklerle ilgili olarak haber, duyuru, tanıtım vb. faaliyetleri yürütmek üzere başvurular arasından;

 • Görsel Basın Sponsoru/Sponsorları,
 • Yazılı Basın Sponsoru/ Sponsorları,
 • Dergi Sponsoru/ Sponsorları,
 • İnternet Sponsoru/ Sponsorları

belirlenecektir.

Basın Sponsoru / Sponsorları, başvuru talepleri doğrultusunda İdare tarafından seçilecektir. Basın Sponsorları için;

 • Fuaye alanında 20 m2 stant alanı rezerve edilecektir.
 • Stantta görev alacak firma yetkilileri için kongre boyunca 1 double oda temin edilecektir.
 • Kongre web sayfasında logo yer alacak ve link sağlanacaktır.
 • Kongre davetiyesinde, afişlerde, program kitapçığında, bildiri kitabında ve Kongre girişlerine asılacak olan pankartlarda logo yer alacaktır.
 • Basın Sponsorluğu için başvurular İdare tarafından değerlendirilecek olup, birden fazla sponsorla sözleşme imzalanabilecektir.
 • Basın Sponsorluğu başvurularında yerine getirilecek taahhütlerin belirtilmesi gerekmektedir.
 • Basın Sponsorlarının stant alanında gerçekleştireceği faaliyetleri İdarenin onayına sunmaları gerekmektedir. İdarenin onayından geçen faaliyetlere Sponsorluk Sözleşmesinde yer verilerek Basın Sponsorları tarafından stantlarda söz konusu faaliyetler gerçekleştirilecektir.
 • İdare tarafından Basın Sponsoru/Sponsorlarından yerine getirmesi beklenen yükümlülükler:
 • Dergi Sponsorlarının Mayıs 2010 tarihine kadar çıkaracakları her sayının kapağında ve içerikte Kongreye ilişkin dikkat çekecek şekilde haber yapmaları gerekmekte olup, bu haberlerden en az biri Kongre Yetkilileri ile röportaj şeklinde olacaktır.
 • Yazılı Basın Sponsorlarının Mayıs 2010 tarihine kadar her 4 haftada 1 kez Kongreye ilişkin dikkat çekecek şekilde haber yapmaları gerekmekte olup, bu haberlerden en az biri Kongre Yetkilileri ile röportaj şeklinde olacaktır.
 • Görsel Basın Sponsorlarının Mayıs 2010 tarihine kadar her 4 haftada 1 kez Kongreye ilişkin haber yapmaları gerekmekte olup, bu haberlerden en az biri Kongre Yetkilileri ile röportaj şeklinde olacaktır.
 • İnternet Sponsorlarının Mayıs 2010 tarihine kadar ana sayfalarında Kongreye ilişkin linke yer vermeleri ve her 4 haftada 1 kez haberleri güncellemeleri gerekmekte olup, bu haberlerden en az biri Kongre Yetkilileri ile röportaj şeklinde olacaktır.
 • Basın Sponsorlarının (Yazılı Basın, Görsel Basın, Dergi ve İnternet Sponsorları) Kongre sonrasında etkinlikle ilgili bir haber yapmaları gerekmektedir.
 • Basın Sponsorluğu başvurularının 25 Aralık 2009 tarihine kadar elektronik ortamda performansyonetimi@saglik.gov.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.
 • Basın Sponsorluğu ile ilgili daha detaylı bilgiye www.performans.saglik.gov.tr adresinden veya (0 312) 458 50 17-18-19-20 nolu telefondan ulaşılabilir.