Duyuru
20 Ekim 2016


Bakanlığımız tarafından Antalya'da 19-21 Mart 2009 tarihlerinde, başta Dünya Sağlık Örgütü, İngiltere Ulusal Sağlık ve Klinik Mükemmeliyet Enstitüsü ve Bakanlığımıza bağlı kurum temsilcileri, Üniversiteler ve özel hastanelerin temsilcilerinin katıldığı Çalışanların Teşviki ve Hasta Güvenliği ana temalı "I. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi" gerçekleştirilmiştir.

Birincisi gerçekleştirilen Kongremizde hasta ve çalışan güvenliği, hasta ve çalışan memnuniyeti, kurumsal performans ve kalite, sağlık sektöründe performans yönetimi ve insan kaynakları, performans yönetimi ve stratejik yönetim ilişkisi, sağlık sektöründe performans yönetimi, performansa dayalı ödeme ve sağlık hizmetlerinde kalite konu başlıklarında 26 oturum yapılmış olup 100'ün üzerinde bildiri sunulmuştur.

28 Nisan-01 Mayıs 2010 tarihlerinde ikincisini düzenleyeceğimiz "Hastanelerin Teşviki ve Güvenliği" ana temalı "II. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi"nde dört günlük bir program çerçevesinde sağlık sektörünün tüm paydaşlarının bir araya geldiği oturumlarda kongrenin ana teması çerçevesinde bilgi paylaşımının sağlanması ve daha güvenli, etkili, verimli, erişilebilir ve hakkaniyetli bir sağlık hizmet sunumunun gelişimine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.

Hastanelerin teşviki konusunda teşvik mekanizmaları, kurumsal ve bireysel teşvik yöntemleri, teşvik mekanizmalarının klinik etkinlik ve eğitim boyutuna etkileri, kanıta dayalı tıp uygulamaları ve yönetici performansı konuları uluslararası tecrübeler ve yerel uygulamalar çerçevesinde ele alınacaktır. Ayrıca, Dünya Sağlık Örgütü'nün de oldukça sık vurgusunu yaptığı "Güvenli Hastaneler" konusunda ise standartlar, çözümler ve yönetim süreçleri tartışmaya açılması hedeflenmektedir.

Bunun yanı sıra, Kongre süresince performans yönetimi, hasta güvenliği, çalışan güvenliği ve laboratuar güvenliği konularında sağlık profesyonellerine 1 günlük kurslar halinde eğitimler verilecektir.