SKS Hastane Risk Yönetimi Rehberi yayınlandı
19 Temmuz 2023

27.06.2015 tarih ve 29399 sayılı “Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik”in 5 inci maddesinin 2 nci fıkrası kapsamında sağlık kurum ve kuruluşlarının uygulaması gereken sağlıkta kalite standartları ve bunlara ilişkin rehberler Genel Müdürlüğümüzce yayımlanmaktadır.

SKS Hastane Risk Yönetimi Bölümü; hasta, hasta yakını, ziyaretçi, çalışan, kurum, ekipman ve çevreyi etkileyebilecek risklerin belirlenmesi, risklerle kaynağında mücadele edilerek yok edilmesi, bu mümkün değil ise kabul edilebilir seviyeye indirilmesini amaçlamaktadır.

SKS Hastane Risk Yönetimi Bölümünün sağlık kurumları tarafından daha iyi anlaşılmasını sağlamak, standartlar ile iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının bir arada nasıl uygulanacağını tanımlamak ve kurum içi uygulamalarda bütünlük sağlayarak hastanelere risk yönetimi çalışmalarında yol göstermek amacı ile SKS Hastane Risk Yönetimi Rehberi hazırlanmıştır.

Rehberin hazırlanmasına katkı sağlayan başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olmak üzere tüm paydaşlarımıza ve sahadaki çalışma arkadaşlarımıza teşekkür eder; ülkemiz sağlık sistemi, sağlık çalışanlarımız ve hastalarımız için faydalı olmasını temenni ederiz.

 Sağlıkta, Kalite Akreditasyon ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanlığı

SKS Hastane Risk Yönetimi Rehberi için tıklayınız.