SKS Hastane Seti’nde, Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) Tehlikelerin Yönetimi Bölümü’nde Yer Alan Standartların Değerlendirilmesi Hakkında…
12 Mayıs 2023

Hastane ortamındaki kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) tehlikeleri tanımlamak, hasta, hasta yakını, çalışan ve çevre güvenliğinin sağlanmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyla KBRN Tehlikelerin Yönetimine ilişkin standartlar SKS Hastane seti bünyesinde tanımlanmıştır.

KBRN Arındırma Ünitesi oluşturması gereken kamu hastaneleri Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından (KHGM) belirlenmektedir. Bünyesinde aktif KBRN Arındırma Ünitesi bulunan kurum listesi Genel Müdürlük web sitesinde ilan edilmektedir. Söz konusu listede yer alan hastaneler, KBRN kapsamındaki rolü göz önünde bulundurularak belirlenen kurallar çerçevesinde SKS Hastane KBRN Tehlikelerin Yönetimi Bölümü’nde yer alan tüm standartlardan sorumludur.

KHGM tarafından ilan edilen hastaneler ve “Kimyasal ve Biyolojik Tehditlere Yaklaşım Algoritması”na aşağıdaki linkten ulaşım sağlanabilmektedir.

https://khgmacilveyurtdisisaglikdb.saglik.gov.tr/TR-57877/kbrn.html

İlan edilen söz konusu kamu hastaneleri dışındaki diğer hastaneler, KBRN ünitesi bulunması durumunda ilgili bölümdeki tüm standartlardan değerlendirilecektir. Bu hastanelerden KBRN ünitesi bulunmayan kurumlarda ise KBRN maruziyeti olan vakanın başvurması durumunda ne yapılacağına ilişkin sürecin tanımlanması gerekmektedir. Bu gereklilik kapsamında, KBRN01 standardı KBRN ünitesi ve arındırmaya ilişkin hususlar dışında kalan kriterler doğrultusunda değerlendirilerek puanlandırılacaktır.

Önemle duyurulur.