SKS Seminerleri Başlıyor…
19 Nisan 2023

Daire Başkanlığımız tarafından SKS’ye yönelik “SKS Seminerleri” başlığı altında 6 modülden (SKS Ortak Konular, SKS Hastane, SKS Diyaliz, SKS ADSH, SKS 112 ve Türkiye Klinik Kalite Programı) oluşan bir dizi dersin yapılmasına yönelik duyuru paylaşılmış, bu kapsamda sizlerden gelen geri bildirimler üzerine derslerin her hafta perşembe günü saat 14.00-16.00 arası olması yönünde karar verilmiş idi.

Ülkemizde yaşanan deprem afeti nedeniyle ertelenen seminer dersleri 29 Nisan 2023 tarihi  itibariyle başlayacaktır. Ertelemeden kaynaklı gecikmenin telafi edilebilmesi amacı ile ortak konuların yer aldığı modülün ilk iki hafta içinde (cumartesi ve perşembe günleri) tamamlanması planlanmıştır.

Bu kapsamda, 29 Nisan Cumartesi - 4 Mayıs Perşembe günleri ile 6 Mayıs Cumartesi - 11 Mayıs Perşembe günlerinde gerçekleştirilmesi planlanan ders programı ile eğitime ilişkin Makam Onayı aşağıda yer almaktadır.

Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanlığı

Makam Onayı

Modül 1. SKS Ortak Konular Ders Programı