SKS Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri (S. 4) Seti Yayımlanmıştır
18 Nisan 2023

Genel Müdürlüğümüzce yürütülen SKS Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri (Sürüm 4) seti çalışmaları tamamlanmıştır. SKS ADSH (S.4) seti, ülkemizde hizmet sunan tüm ağız ve diş sağlığı merkez ve hastanelerine yönelik hazırlanmıştır

SKS ADSH; hasta ve çalışan güvenliği, hasta ve çalışan memnuniyeti, risk yönetimi, hatalardan öğrenme ve sürekli kalite iyileştirme bakış açısı ile hazırlanan standartlar, değerlendirme ölçütleri, rehberlikler ve göstergeleri içerisinde barındırmaktadır. Uygulayıcı ve değerlendiricilerimiz tarafından dikkat edilmesi gereken husus, standart ve göstergeler ile birlikte Bakanlıkça yayınlanan uygulama rehberlerinin bir bütün olarak ele alınması ve uygulanması gerektiğidir.

SKS ADSH’ın hazırlık ve güncelleme çalışmalarına katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimizi sunar, standart setinin ülkemizde ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin gelişimine katkı sağlamasını temenni ederiz.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanlığı


SKS-ADSH (S.4) seti için tıklayınız.

SKS-ADSH (S.4) excel formatı için tıklayınız.