SKS Gösterge Yönetimi Rehberi (2.3) Yayınlandı
05 Temmuz 2023

Bilindiği üzere, 27.07.2020 tarih ve 26325996 sayılı Makam Oluru doğrultusunda, “Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) Gösterge Yönetimi Rehberi (Sürüm 2)” yayınlanarak kullanıma sunulmuştur.

Farklı nitelikte hizmet sunan alanlar için (Hastane, Diyaliz Hizmetleri, ADSH/ADSM, Evde Sağlık Koordinasyon Merkezleri, 112 Acil Sağlık Hizmetleri) oluşturulmuş göstergeler, güncelleme ihtiyaçları açısından gözden geçirilerek “Sürüm 2.3” hazırlanmış ve Makam Onayı ile Daire Başkanlığı web sayfasında yayınlanmıştır.

Yapılan güncelleme çalışmalarına yönelik oluşturulan bilgilendirme tablosu ilgili rehbere eklenmiştir. 

- Özel ve kamuya ait tüm hastaneler, ADSH/ADSM, diyaliz merkezleri, 112 il ambulans servisi başhekimlikleri ve evde sağlık koordinasyon merkezleri, görev alanları kapsamına giren göstergelere ilişkin çalışmalarını 2023 yılı Ocak ayı itibariyle Sürüm 2.3’ü esas alarak gerçekleştireceklerdir.

- Bahsi geçen sağlık kurumları, Temmuz 2023 ve sonrasındaki veri giriş dönemlerinde, rehberde belirtilen esasları dikkate alarak veri girişlerini yeni Sağlık Bakanlığı Kurumsal Kalite Sistemi (SBKKS) bünyesindeki TÜR-GÖS (Türkiye Sağlıkta Kalite Göstergeleri Sistemi) üzerinden yapacaklardır.

   « Bu hususlar dikkate alınarak Ocak-Şubat-Mart 2023 dönemine ait veriler Nisan 2023’te değil, Nisan-Mayıs-Haziran 2023 dönemi ile birlikte sürüm 2.3’e uygun olacak şekilde Temmuz 2023 tarihinde girilecektir.

- Ayrıca sürüm 2.3 kapsamında güncellenecek hedef değerlere ilişkin veri girişleri bir sonraki duyuruya kadar yapılmayacaktır.                                                                                                     

Bu rehberin revizyon çalışmalarına katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkürlerimizi sunar, sağlık hizmet sunumuna önemli katkılar sağlamasını temenni ederiz.

Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanlığı

SKS Gösterge Yönetim Rehberi (2.3) için tıklayınız.

Makam Onayı için tıklayınız.