KKS Veri Girişleri Hakkında…
29 Aralık 2022

Sağlık kurum ve kuruluşlarımızın sağlıkta kalite çalışmalarına yönelik işlemlerini takip ettiği kurumsal kalite sistemi (KKS) 01 Ocak 2023 tarihinden itibaren yenilenerek “Sağlık Bakanlığı Kurumsal Kalite Sistemi” (SBKKS) adıyla aktif hale gelecektir.

Yeni sisteme mevcut KKS’deki yetki tanımlamaları aktarılacak, ancak diğer verilerin aktarımı mümkün olmayacaktır. Bu nedenle mevcut sistem bir süre daha kullanıma açık olarak devam edecektir. Bu doğrultuda, 2022 yılına ait 2. dönem öz değerlendirme verilerini ve kalite göstergelerine ait 2022 yılı son dönem verileri ile anket veri girişleri 02-31 Ocak 2023 tarihleri  arasında mevcut kurumsal kalite sistemine gireceklerdir. Göstergeler veri giriş periyoduna göre aktif hale geldiğinden, analiz periyodu 3 aylık, 6 aylık ve yıllık olan göstergeler sistemde açık olacaktır.

Kurumlar takip ettikleri kalite göstergelerine ait 2023 yılı hedef değerlerini Ocak ayında kurumsal kalite sistemine girmeleri gerekirken, yeni düzenlemeyle birlikte bu döneme mahsus olmak üzere 1-31 Mart 2023 tarihleri arasında SBKKS’ye (yeni KKS) gireceklerdir.

Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanlığı