Ulusal Hasta Güvenliği Hedefleri Hakkında
21 Aralık 2022

“Türkiye Sağlıkta Kalite Sistemi” insan odaklı bir sistem olarak tasarlanmış, hastalar ve çalışanlar sistemin odak noktasında konumlandırılmışlardır. Bir taraftan hastalara güvenli, kaliteli, zamanında, hakkaniyet çerçevesinde ve kolay erişim sağlanabilen bir sağlık hizmeti sunma misyonu ile hareket ederken, diğer yandan da söz konusu hizmeti sunan sağlık çalışanlarına “İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın” felsefesi ile hak ettikleri saygıyı, değeri ve önemi göstermeyi ilke edinmiştir.

Bugüne kadar gerçekleştirilen ve hâlihazırda sağlık kurumlarımızda yürütülen çalışmaların, uluslararası bilimsel literatür ve DSÖ çalışmaları rehberliğinde daha da geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla “Ulusal Hasta Güvenliği Hedefleri” güncellenerek zenginleştirilmiştir.

Söz konusu hedefler Bakanlığımızca 14-17 Aralık 2022 tarihlerinde Antalya’da düzenlenen “VIII. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi” kapsamında kamuoyuna açıklanmıştır.

Cumhuriyetimizin 100. Yılı olan 2023 yılına girerken “Ulusal Hasta Güvenliği Hedefleri” kapsamındaki  23 hedefi, dünyadaki kalite çalışmaları kapsamında yeniden değerlendirerek hastalarımızın yararına kullanılmak üzere yayımlamış bulunuyoruz. Ülkemize ve Halkımıza hayırlı olmasını dileriz.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanlığı