"Yenidoğanda Uygun Oksijen Tedavisi" ve "Hastane İlişkili Venöz Tromboembolilerin Önlenmesi" Rehberleri Hakkında
26 Eylül 2023

“Hastane İlişkili Venöz Tromboembolilerin Önlenmesi” rehberi hakkında,

Sağlık hizmetine bağlı hataların önlenmesi ve bu hataların neden olduğu yaralanma ve ölümlerin ortadan kaldırılması ile bunu tesis edecek uygun yöntem ve tekniklerin belirlenmesi Genel Müdürlüğümüz bünyesinde çalışmaları yürütülen Sağlıkta Kalite Sistemi (SKS)’nin temel hedefleri arasındadır.

Ulusal Hasta Güvenliği Hedefleri doğrultusunda, kanıta dayalı bilgiler ve uzman görüşlerinden faydalanılarak hazırlanan “Hastane İlişkili Venöz Tromboembolilerin Önlenmesi” rehberi 25. sayfada yer alan VTE Tanısına yönelik ICD-10-CM tanı kodları, ICD-10 tanı kodları ile değiştirilerek güncellenmiştir.

Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanlığı


"Yenidoğanda Uygun Oksijen Tedavisi" rehberi için tıklayınız.

"Hastane İlişkili Venöz Tromboembolilerin Önlenmesi" rehberi için tıklayınız.