"Yenidoğanda Uygun Oksijen Tedavisi" ve "Hastane İlişkili Venöz Tromboembolilerin Önlenmesi" Rehberleri Hakkında
10 Aralık 2022

Sağlık hizmetine bağlı hataların önlenmesi ve bu hataların neden olduğu yaralanma ve ölümlerin ortadan kaldırılması ile bunu tesis edecek uygun yöntem ve tekniklerin belirlenmesi Genel Müdürlüğümüz bünyesinde çalışmaları yürütülen Sağlıkta Kalite Sistemi (SKS)’nin temel hedefleri arasındadır.

Bu kapsamda; Ulusal Hasta Güvenliği Hedefleri doğrultusunda, kanıta dayalı bilgiler ve uzman görüşlerinden faydalanılarak hazırlanan "Yenidoğanda Uygun Oksijen Tedavisi" ve "Hastane İlişkili Venöz Tromboembolilerin Önlenmesi" rehberleri yayınlanmıştır. Bu rehberler, sağlık profesyonellerinin hasta güvenliğinin sağlanması konusunda referans alabileceği önemli kaynaklardır.

Rehberin hazırlanmasında katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkürlerimizi sunar, sağlık hizmet sunumuna önemli katkılar sağlamasını temenni ederiz.

Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanlığı

"Yenidoğanda Uygun Oksijen Tedavisi" rehberi için tıklayınız.

"Hastane İlişkili Venöz Tromboembolilerin Önlenmesi" rehberi için tıklayınız.