Kabul Edilen Güncel Bildiriler
06 Aralık 2022

Sağlık hizmetlerinde kalite kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla başta sağlık çalışanları olmak üzere sağlığın tüm paydaşlarını bir araya getiren VIII. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi “Sağlıkta Kalite ile Geleceği Tasarlamak” ana temasıyla 14-17 Aralık 2022 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecektir.

Bilim insanları, sağlık yöneticileri, kamu ve özel sağlık kurumları temsilcilerinin katılım sağlayacağı kongremize çok sayıda bildiri başvurusu yapılmıştır.

Kongremize gönderilen söz konusu bildirilere yönelik Bilim Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, bilimsel program kapsamında sunulması uygun görülen sözel ve poster bildiriler alfabetik sıraya göre sıralanmış ve aşağıda sunulmuştur.

Bu bağlamda, bildiri başvurusuna yoğun ilgi göstererek bizleri onurlandıran tüm başvuru sahiplerine ve bildiri değerlendirme sürecinde desteğini esirgemeyen Kongre Bilim Kurulu üyelerine şükranlarımızı sunarız.

Kongre Yürütme Kurulu

Kabul Edilen Güncel Sözlü Bildiri Listesi için tıklayınız.

Kabul Edilen Güncel Poster Bildiri Listesi için tıklayınız.