SKS Hastane (6.1) Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Hizmetleri bölümü SDS07 ve SDS08 kodlu standartlar (Sterilizasyon Suyu Analizleri) Hakkında.
28 Eylül 2022


SKS Hastane (6.1) Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Hizmetleri bölümü SDS07 ve SDS08 kodlu standartlar (Sterilizasyon Suyu Analizleri) Hakkında.

 

SKS Hastane (6.1) Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Hizmetleri bölümü SDS07.06 değerlendirme ölçütünde yer alan “Sterilizasyon ünitesinde yıkama dezenfektörlerinin son durulama suyu, termal dezenfeksiyonda kullanılan su ve buhar sterilizatörlerde kullanılan su demineralize olmalıdır.” ifadesi ile sterilizasyon suyunun özelliği tanımlanmıştır. Bununla birlikte standardın SDS08.04 maddesinde En az altı ayda bir kez demineralize suyun kimyasal ve mikrobiyolojik kontrolü yapılmalıdır.” ifadesi de yer almaktadır.

Sterilizasyon hizmetlerinin kimyasal ve mikrobiyolojik kontrollerinde kullanılacak olan demineralize suya ilişkin olarak gelen sorulara istinaden, Ulusal Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Danışma Kurulunun Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü (HSGM) tarafından Genel Müdürlüğümüze iletilen resmi görüşünde; sterilizasyon ünitelerinde kullanılan demineralize sularının kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerinde, hemodiyaliz sularının analizinde esas alınan parametre ve metotların kullanılabileceği, yıkama makinelerinin son durulama suyunun depolandığı sistemlerde düzenli bakım yapılması gerektiği, yapılmadığı takdirde durulama suyunun bakteri veya toksinlerle kontamine olacağı belirtilmiştir. Bu nedenle altı ayda bir kimyasal ve mikrobiyolojik kontrol yapılmalıdır.

Hasta güvenliği açısından sterilizasyon sularının; HSGM görüşü ve SKS kapsamında istenilen özelliklere sahip olması önem arz etmekte olup, belirlenen kriterlere uyulması gerekmektedir.                                                                                                                                                                                       Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanlığı