Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri
27 Ekim 2020

Sağlıkta Dönüşüm Programının 8 ana bileşeninden biri olan ve kaliteli sağlık hizmetini hedefleyen "sağlık kurumlarında kalite ve akreditasyon" çalışmaları Bakanlığımızca kurumsal ve sistematik bir şekilde 2005 yılında hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda öncelikle Bakanlığımıza bağlı hastanelerde hastanelerin kalite değerlendirmesinde kullanılmak üzere kalite kriterleri hazırlanarak yayınlanmış ve bu kriterler her yıl dört ayda bir hastanelerce öz değerlendirme mantığı çerçevesinde değerlendirilmiştir. Sonrasında değerlendirmeler il sağlık müdürlüğü bünyesinde yer alan performans ve kalite koordinatörlüklerince yapılmaya başlanmıştır. Ayrıca dört ayda bir olan bu değerlendirmeler süreç içerisinde altı ayda bir yapılmaya başlanmış, bununla birlikte kalite kriterleri de ihtiyaçlara, önceliklere ve Bakanlığımız stratejik hedeflerine göre revizyonlara uğrayarak daha da geliştirilmiştir.

İl performans ve kalite koordinatörlükleri tarafından yapılan değerlendirmelere ilaveten sistemin daha da geliştirilmesi, iller arası iyi uygulamaların ve deneyimlerin paylaşılması amacıyla Daire Başkanlığımızca farklı illerden değerlendirici ekipler oluşturulmuş ve ekipler başka bir ilin merkez hastanelerinde değerlendirmeler yapmıştır. Bu uygulama ile, kalite çalışmalarına yeni bir boyut kazandırılmıştır. Söz konusu değerlendirmeler 2007 yılında 7 ilde yapılmaya başlanmış ve "çapraz değerlendirme" adı altında kurumsallaştırılmıştır. Daha sonra 2010 yılına kadar, kurumsal performans katsayısının hesaplandığı her dönemde Türkiye'nin farklı illerinde çapraz değerlendirmeler yapılmaya devam etmiştir.

Bu hızlı değişim ve gelişim sürecinde kalite kriterlerinde önemli ve kapsamlı bir revizyon yapılmıştır. "Sağlıkta Kalite Standartları" adı verilen bu yeni standart set ile kalite çalışmaları yeni bir sürece girmiştir.

Tabii ki Bakanlığımıza bağlı hastanelerde başlatılan kalite çalışmalarının kapsamına 2009 yılında özel hastanelere yönelik olarak yayınladığımız "Özel Hastaneler Sağlıkta Kalite Standartları" seti ile özel hastaneler de dahil edilmiştir.

Buna paralel olarak 2009 yılında Sosyal Güvenlik Kurumunun özel hastanelerin hastalardan alacağı ilave ücretlerin belirlenmesi amacıyla yayınladığı puanlandırma yönergesinde kullanılan puanlandırma parametrelerinden birini Bakanlığımızca hazırlanan "Özel Hastaneler Sağlıkta Kalite Standartları"nın oluşturması fiili olarak ve resmen özel hastanelerin de kalite süreçlerine dahil edilmesini sağlamıştır.

Bu çerçevede, 2010 yılı ilk yarısında, özel hastaneler Bakanlığımızca belirlenen ekipler tarafından "Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri" kapsamında değerlendirilmiştir. Ayrıca 2010 yılı sonunda 81 il merkezinde bulunan kamu hastaneleri ve Ağız Diş Sağlığı Merkezleri değerlendirilmiş ve kamuda şuana kadar çapraz değerlendirme adı altında yapılan değerlendirmeler en son yapılan bu değerlendirmeler ile "Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri" adıyla kurumsallaştırılmıştır.

Sonuçta ister kamu hastanesi ister özel hastane için uygulansın, Türkiye genelinde gerçekleştirilen bu değerlendirme süreci artık "SKS Merkezi Değerlendirme" olarak adlandırılmaktadır. Bundan sonraki süreçte de, kamu hastaneleri, ADSM, özel hastaneler ve üniversite hastanelerinin değerlendirilmesi "Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri" ile yapılacaktır.

Bugüne kadar, SKS Değerlendirmeleri sadece puanlama amacıyla gerçekleştirilen bir uygulama olarak kalmamış, aynı zamanda hastanelerimiz için kalite konusunda etkili bir eğitim niteliği de taşımıştır. Bundan sonra da, merkezi değerlendirmeler, kalite konusunda standart bir bakış açısının oluşturulması ve sağlık hizmetlerinin ülkenin her köşesinde istenilen seviyelere ulaşması için eğitim ve teşvik unsuru olmaya devam edecektir.

                                                                                                                                Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı