2022 Yılı Son 6 Aylık Dönemine İlişkin TÜR-GÖS Veri Girişleri Hakkında
25 Ağustos 2022

Bilindiği üzere, 27.07.2020 tarih ve 26325996 sayılı Makam Oluru ile yayınlanan SKS Gösterge Yönetimi Rehberi (Sürüm 2.2) doğrultusunda sağlık kurum ve kuruluşları tarafından takip edilen kalite göstergelerine ait veri girişleri TÜR-GÖS’e yapılmaktadır.

2022 yılının ilk 6 aylık döneminde veri girişi tamamlanan göstergelere yönelik yapılan değerlendirme sonrasında, kurumlarımızın aşağıda belirtilen hususları dikkate alarak 2022 yılının son 6 aylık döneminde veri girişlerini yapmaları önem arz etmektedir.

 1. SKS Gösterge Yönetimi Rehberi’nde yer alan tüm göstergeler kurumların hizmet alanlarına uygun olarak takip edilmeli ya da değerlendirme dışı tutulmalıdır. Kurum tarafından “Değerlendirme Dışı” tutulan göstergelere yönelik veri giriş alanına “0” dahil olmak üzere herhangi bir veri girilmemeli ve ilgili göstergeye ait bilgi açıklama alanına yazılmalıdır.
 2. Kurumda göstergenin takip edildiği birim bulunması halinde rehberdeki tüm göstergeler kurumlar tarafından takip edilecektir. Veri kaynağı olarak öncelikle sağlık bilgi sistemleri kullanılması tercih edilmeli, mümkün olmadığı hallerde verilerin temin edilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
 3. Kurumlar göstergelere ait girdikleri verilerin doğruluğunu sağlamakla yükümlüdür.
 4. Bir göstergenin pay alanı “0” bile olsa mutlaka ilgili dönemde pay ve payda bilgisi girilmelidir.
 5. Bir göstergenin ilgili olduğu birim kurumda yoksa veri girişinde açıklama alanına ilgili birimin olmadığı yazılarak, değerlendirme dışı seçilmelidir. (Örneğin periton diyalizi uygulanmayan bir kurumda ilgili gösterge giriş alanına periton diyalizi yapılmadığı açıklaması yazılarak değerlendirme dışı seçilmelidir.
 6. SKS Gösterge Yönetimi Rehberinde belirtilen göstergeler için INFLINE Sistemine veri girişi yapılması durumunda açıklama alanına bu durum belirtilerek, değerlendirme dışı seçilmelidir.
 7. Eksiksiz doldurulan renkli kod olay formu göstergeleri verilerinde, kurumda yapılan renkli kod tatbikatlarına ait kayıtlar (bildirimler) TÜR-GÖS’e girilmemelidir.
 8. İlgili dönemde eğitim planlanmamış ise pay ve payda alanına “0” girilerek, açıklama alanına eğitim planlanmadığı yazılmalıdır.
 9. “Hizmet Alımı” yoluyla sağlanan hizmetlere yönelik gösterge takibi;
  • 9.1. Hizmet alımı ile ilgili hizmet birimleri hastane ile aynı yerleşke içerisindeyse ilgili göstergelerin takibi kurum tarafından yapılmalıdır.
  • 9.2. Hizmet alımı ile ilgili hizmet birimleri hastane dışında ise, hizmetin kurum içerisinde gerçekleşen kısmına (örneğin laboratuvar hizmetleri için preanalitik ve postanalitik süreçler) yönelik göstergelerin takibini yapmalıdır. Takip edilemeyen göstergeler için açıklama alanına bu durum yazılarak değerlendirme dışı seçilmelidir.
 10. Hekim takibine dayalı göstergelerde kurumda ilgili hekim bulunmadığı (geçici görev ya da kadrolu) sürece değerlendirme dışı olarak kabul edilmelidir.
 11. Acil servislerin müşahede alanı bulunmayan kurumlar “Acil Serviste Ortalama Müşahede Süresi” göstergesi için açıklama kısmına söz konusu durumu yazarak değerlendirme dışı seçmelidir.
 12. Yoğun Bakım Göstergelerinden “Yoğun Bakım Ünitesinde Basınç Yarası Oranı, Yoğun Bakım Ünitesinde Mortalite Oranı ve Yoğun Bakım Ünitesine Yeniden Yatış Oranı” göstergeleri tüm yoğun bakım basamaklarında takip edilmelidir. (Bkz: SKS Gösterge Yönetimi Rehberi)
  • 12.1. “Yoğun Bakım Ünitesinde Mortalite Oranı” göstergesi 1. Basamak yoğun bakım ünitelerinde gerçekleşen mortalite oranı olarak takip edilmelidir.
  • 12.2.Yoğun bakım göstergelerinin takibinde bünyesinde birden fazla yoğun bakım ünitesi bulunan kurumlar her bir yoğun bakım ünitesi için ayrı gösterge kartı oluşturarak hedef değer belirlenebilir.
 13. Göstergenin takip edildiği ünite geçici bir dönem için kapatıldıysa TÜR-GÖS’te ünite tanımlama alanından ilgili ünite pasife alınmalıdır.
 14. “Sadece Anne Sütü Alarak Taburcu Edilen Bebek Oranı” göstergesinin takibinde “kurumda doğan ve doğum sonrası anne yanında bulunan bebekler” hesaplamaya dahil edilmelidir.
 15. “Doğum Sonrası Annelerin Depresyon Riski Yönünden Değerlendirilme Oranı”, “Taburculuğundan Sonraki İlk 30 Gün İçerisinde Aynı Tanı İle Yeniden Yatış Oranı (fiziksel tıp ve rehabilitasyon hizmetleri)”,

  “Protezin Tesliminden Sonra Bir Ay İçerisinde Protetik Nedenli Tekrar Başvuru Oranı” ve

   “Protez Tesliminden Sonra Protez Kaynaklı Planlanmamış Başvuru Oranı” göstergelerinin veri giriş dönemleri aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.

  1. Dönem (Ocak-Şubat-Mart) takip eden Temmuz ayında,
  2. Dönem (Nisan-Mayıs-Haziran) takip eden Ekim ayında,
  3. Dönem (Temmuz-Ağustos-Eylül) takip eden Ocak ayında,
  4. Dönem (Ekim-Kasım-Aralık) takip eden Nisan ayında.
 16. Daire Başkanlığımızın 04.04.2022 tarihli duyurusu ile “Enfeksiyon Kontrol Demetlerine Uyum Oranı” göstergesi 2022 yılı için Değerlendirme Dışı tutulmuştur.

Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanlığı