Girişimsel İşlemler Çalıştayı
16 Kasım 2016

2004 yılından itibaren, Bakanlığımıza bağlı tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında performansa dayalı ek ödeme uygulaması başlatılarak fiili katkıya dayalı ve ölçülebilir bir sistem uygulamaya konulmuştur. Sistemin esasını Sağlık Uygulama Tebliğindeki (SUT) işlemlerin puanlandırılması suretiyle bu işlemleri yapan personele hizmete sağladığı katkı oranında ek ödeme yapılması oluşturmaktadır. Sistemin puanlama uygulamalarının temeli SUT'daki işlem puanları üzerine kurulmuştur. Performansa dayalı ek ödeme uygulaması uygulamaya konulduğu tarihten itibaren sürekli olarak izlenmiş ve sahadan gelen geri bildirimler ve daha iyi sağlık stratejileri çerçevesinde uygulama esasları ve tabip muayene ve girişimsel işlemler puanları güncellenmiştir. Uygulamanın dinamik yapısı bundan sonra da güncellemelerin yapılmasını gerekli kılmıştır.

Bu çerçevede, Başkanlığımızca girişimsel işlemler listesinin ana temelini oluşturan SUT Ek-7, Ek-8 ve Ek-9'da yer alan işlemlerin uzmanlık dalları tarafından yeniden gözden geçirilerek kural ve puanların değerlendirilmesi amacıyla "Girişimsel İşlemler Listesinin Yeniden Yapılandırılması Çalıştayı" Ankara İli Kızılcahamam İlçesinde 17-19 Haziran 2009 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

Müsteşar Yardımcımız Prof. Dr. Sabahattin AYDIN ve Bakan Müşavirimiz Dr. Mehmet DEMİR'in de katıldığı Çalıştaya 45 branştan 120 uzman tabip iştirak etmiştir.

 Bu Çalıştayda ilgili branş uzmanları tarafından SUT Ek-7,  Ek-8 ve Ek-9'da yer alan işlemlerden kendi branşını ilgilendiren işlemler belirlenerek, her branş kendi branşına ilişkin tüm işlemleri; işlemin riskine, süresine ve emek yoğunluk derecesine göre değerlendirmişlerdir.

Çalıştayın son gününde, Müsteşar Yardımcımız Prof. Dr. Sabahattin AYDIN yaptığı konuşmada performans sisteminin gelişim süreci hakkında bilgi vermiş ve performans sisteminin para dağıtma aracı değil sistemi iyileştirme modeli olduğunu vurgulamıştır. Konuşmanın ardından katılımcılarla soru-cevap faslından sonra Çalıştay tamamlanmıştır.

1234