Özel Hastaneler SKS Bilgilendirme ve Değerlendirme
16 Kasım 2016

Başkanlığımızca, 05 Aralık 2009 tarihinde Ankara'da düzenlediğimiz "Özel Hastaneler Hizmet Kalite Standartları Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı"nın ikincisi 09 Aralık 2009 tarihinde Müsteşar Yardımcımız Sayın Prof. Dr. Sabahattin AYDIN'ın da katılımıyla İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapıldı.

Özel hastane ve vakıf üniversite hastanelerinden 450 kişinin katıldığı toplantının açılış konuşmasında Tedavi Hizmetleri Genel Müdür Yardımcımız Dr. Hasan GÜLER ana gayemizin sağlık kurumlarımızda kaliteli hizmet sunumunu sağlayarak bunu sürekli kılmak olduğunu, Bakanlık olarak son 4 yıldır bu alanda önemli çalışmalar yürüttüğümüzü, bu kapsamda geliştirdiğimiz hizmet kalite standartları ve rehberleriyle bu çalışmaları standardize etmiş ve sağlık sektörünü doğru bir yola kanalize ederek özgün bir modelin temellerini atmış olduğumuzu belirtti.

Buna paralel olarak uzun bir süredir gündemde olan özel hastanelerin ilave ücret oranları açısından sınıflandırılması veya puanlandırılmasının resmi bir hüviyet kazandığına ve SGK tarafından yayımlanan yönerge ile de bu sürecin başladığına dikkat çeken Dr. GÜLER, puanlandırmaya ilişkin ana parametrelerden hizmet kalite standartları puanının belirlenmesi ve hastanelerce yapılacak değerlendirmelerin bu süreçte büyük önem taşıdığını vurgulayarak bu çalışmaların sağlık sistemimizde uzun vadede önemli bir argüman haline geleceğini ve bundan dolayı üzerinde önemle durulması gerektiğini dile getirdi.

Dr. GÜLER, tüm özel hastanelerin öz değerlendirme sürecini en iyi şekilde atlatmalarını ve bu süreç sonunda gerçekçi ve yüksek bir puan almalarını arzu etmekte olduğumuzu, bu amaçla Bakanlık olarak özel hastane temsilci ve yöneticileriyle bir dizi toplantı ve bilgi alışverişinde bulunduğumuzu belirtti. Sağlık sektörünü bir bütün olarak gördüğümüzü dile getiren Dr. GÜLER bundan sonra da herhangi bir fark gözetmeksizin hep birlikte bu süreci başarılı bir şekilde sürdürmemiz için elimizden geleni yapacağımızı vurgulayarak konuşmalarını tamamladı.

Toplantıda Müsteşar Yardımcımız Prof. Dr. Sabahattin AYDIN katılımcılara geniş perspektif sunan bir konuşma yaptı. Konuşmalarının başında, her ne kadar son 1 ay içinde yayınlanmış bulunan özel hastanelerin sınıflandırılması, resmi gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı yani özel hastanelerin % 70'e kadar fark ücreti alabilecek olması gibi dürtülerle bugün bir araya gelinmiş olunsa da aslında yol almamız gereken bir istikamet olduğuna ve bu istikamet doğrultusunda yola devam etmek zorunda olduğumuza dikkat çekti. Prof Dr. AYDIN bunun bir akreditasyon yolculuğu olduğunu ve Sağlık Bakanlığı olarak kendi ülke şartlarımız, kendi kültürel yapımız ve kendi imkânlarımızı bir araya getirerek kendi yordamımızla bu yolculuğa devam etmemiz gerektiğini belirtti. Genel Müdürlük ve Başkanlık olarak ülkemizde sağlık hizmeti sunan tüm sağlık kurum ve kuruluşlarımızı kapsayan bir kalite standartları geliştirme noktasında hareket ettiğimizi ve ilerleyen dönemlerde genel bir sağlık yasası çıkarılarak, mülkiyet ayrımı olmaksızın standartların tüm hastaneler için ortak olacağı yönünde çalışmalar yapıldığını vurguladı.

Hizmet Kalite Standartlarının uygulanması açısından Sağlık Bakanlığı'nın bu standartları öncelikle kendi hastanelerinde uyguladığına ve özel hastaneler için yapılan kalite çalışmaları sonucu özel hastane dernekleri ile birlikte oluşturulan hizmet kalite standartlarının kamu hastanelerinde uygulanan standartlarla paralellik arz ettiğine dikkat çeken Prof. Dr. AYDIN, süreç içerisinde standartların artarak devam edeceğini ve SGK tarafından yayımlanan yönergede Hizmet Kalite Standartlarının ağırlığının artacağını öngördüklerini dile getirdi.

Sayın Prof. Dr. AYDIN, konuşmalarının sonunda, sadece 15 Aralık'ta yapılacak puanlamaya odaklanmanın yanlış olacağını, uzun vadede kaliteli hizmet sunumuna odaklanmanın motivasyonu arttıracağını vurgulayarak tüm hastanelere başarılar diledi.

Açılış konuşmalarından sonra sırasıyla Daire Başkanlığımız Kalite Ölçütleri Geliştirme Şube Müdürü Dr. Menderes TARCAN, Uz. Dr. Ferzane MERCAN ve Başkanlık Kalite Koordinatörü Uz. Dr. Dilek TARHAN birer sunum yaparak katılımcıları bildirim süreci, öz değerlendirmede dikkat edilecek hususlar ve sık sorulan sorulara ilişkin verilmiş cevapları aktararak bilgilendirmişlerdir.

Öğleden sonraki soru cevap oturumlarında ise katılımcıların değerlendirme sürecine, puanlandırma yönergesine, standartların uygulanmasına ve puanlandırılmasına ilişkin tüm soruları eğitimci uzmanların yer aldığı bir komisyon tarafından cevaplandırılmıştır.
1234567