Özel Hastaneler SKS Toplantısı
16 Kasım 2016

6 Ağustos 2010 tarihinde, İstanbul İlinde,  Bakanlığımız tarafından "Özel Hastaneler ile Vakıf Üniversite Hastanelerinin Puanlandırılması Hakkında Yönerge" uyarınca 01 Haziran-09 Temmuz 2010 tarihleri arasında gerçekleştirilen "Özel Hastanelerin Sağlıkta Kalite Standartları Açısından Değerlendirilmesi" çalışmasına ilişkin sonuç değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları Değerlendiricilerinin yer aldığı 120 kişi katıldı.

Toplantıda Özel Hastanelerin değerlendirme sürecine ilişkin genel değerlendirme Tedavi Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hasan GÜLER tarafından yapıldı. Dr. GÜLER konuşmasında, bu sürecin Türkiye sağlık sisteminde yer alan herkesin kazanç sağladığı bir süreç olduğunu, doğru ve önemli bir başlangıç yapılarak bu çalışmaların hızlı bir gelişim yaşayacağının ortaya konulduğunu, Bakanlığımızın uygulama ve değerlendirme sürecinde rehberlik görevini hakkıyla yerine getirmiş olduğunu vurguladı. Dr. GÜLER, Özel Hastaneler için Bakanlıkça hazırlanan Sağlıkta Kalite Standartlarının büyük kabul gördüğünü belirterek, özel sektörün bu çalışmalardan olumlu etkilendiğini dile getirdi. Dr. GÜLER ayrıca bu standartlar ve değerlendirme anlayışındaki pozitif sonuçların tüm sağlık sektörünün ortak bir ürünü olduğunu vurgulayarak, katılımcılara özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti.

Toplantının ikinci bölümünde Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları Değerlendiricileri değerlendirme sürecine ilişkin görüş, öneri ve anılarını paylaştılar.

Toplantı sonunda Bakanlık temsilcileri tarafından değerlendiricilere "Teşekkür Belgesi" takdim edildi.

123