2. Değerlendirici Bilgilendirme Toplantısı
16 Kasım 2016

“2012 2. Dönem SKS Değerlendirmesi” öncesi, SKS Değerlendiricilerine yönelik bilgilendirme toplantısı 09/10/2012 tarihinde Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. “Birinci Dönem Değerlendirme Süreci” ile ilgili geri bildirimler ve analizlerden yola çıkılarak hazırlanan içerikte aşağıdaki konular paylaşıldı:

-          Sağlıkta Kalite Standartları

-          Değerlendirme Süreci ve Değerlendirici Analizleri

-          Değerlendirme Esasları

-          Değerlendiriciler için İletişim Becerileri

-          Kurumsal Kalite Sistemi ve Kullanımı

-          SKS Doküman Yönetim Sistemi

-          Uygulama Pratiğinde Standartlara Bakış

Oturumlar sonrasında gerçekleştirilen tartışma bölümünde değerlendiricilerin katkı ve soruları alınarak değerlendirme pratiğine yönelik fikir alış verişi yapıldı.

Toplantıya davet edilen değerlendirici sayısı imkânlar ölçüsünde sınırlı tutulmuş olup, katılamayan değerlendiricilere yönelik benzer içerikte bir bilgilendirme e-SKS Akademi üzerinden yapılacaktır.

Önümüzdeki değerlendirme sürecinde tüm kurumlarımıza ve değerlendiricilerimize başarılar dileriz.

12