Eğitim Sonu
04 Kasım 2016

Genel Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen İl Sağlık Müdürlüğü yöneticilerine ve çalışanlarına yönelik 2. SKD İl Sağlık Müdürlüğü Eğitimi  22-27 Ağustos 2016 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirildi.

19-22 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen 1. SKD İl Sağlık Müdürlüğü (İSM) Eğitiminin ardından, iki grup halinde gerçekleştirilen 2. SKD İSM Eğitiminde; birinci grupta 106, ikinci grupta ise 104 kişi katılım sağladı.

İl Sağlık Müdürlükleri bünyesinde gerçekleştirilen kalite çalışmalarının etkinliğinin artırılması amacıyla, İl Kalite Koordinatörlüğü görevini yürüten İl Sağlık Müdür Yardımcıları ile sağlıkta kalite değerlendirmelerinde görev alan Müdürlük personeline yönelik hazırlanan eğitimde, SKS’ye ilişkin temel konular, değerlendirme sistematiği, değerlendirme süreci ve 2016 yılı sağlıkta kalite değerlendirmeleri sürecinde değerlendirilecek standart ve göstergelere ilişkin özel analizleri içeren bilgiler 21 konu başlığı altında katılımcılara aktarıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü, Sayın Prof. Dr. Nurullah Okumuş, kalite çalışmalarının, sağlık hizmetlerinin niteliğinin artırılması noktasında ülkemiz sağlık sistemi için öncelikli olduğunu ifade etti. Kalitenin aynı zamanda kurumlar arası rekabet unsuru oluşturarak sürekli gelişimi sağladığını belirtti. Kalitenin daha da geliştirilmesi için teşvik ve yaptırımlarla ilişkilendirilmesi gerektiğini ifade eden Sayın Okumuş, bu konuda Bakanlık düzeyinde gerekli çalışmaların yapıldığını kaydetti. Sayın Genel Müdürümüz, İl Sağlık Müdürlüklerinin kalite ile ilgili görevlerinin önem arz ettiğini, Bakanlığın illerdeki temsilcisi olması sebebi ile İl Müdürlüklerimizin bu alandaki etkinliğinin artırılmasının hedeflendiğini vurguladı.

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanı Sayın Dr. Abdullah Öztürk de, yaptığı açılış konuşmasında, bundan sonraki süreçte, kamu ve özel kurumların kalite düzeylerinin, gerek personele yapılan ek ödemeler gerekse çeşitli yaptırımlar kapsamında etkili olması yönünde Bakanlık üst düzeyinin kararlılığını vurguladı. Kalite çalışmalarının daha etkin bir şekilde yürütülmesi için değerlendiricilere yönelik sertifikalı eğitim programının hazırlandığını belirten Sayın Öztürk, özellikle sertifikalı değerlendiricilere dair ek ödemelerin ve harcırah miktarlarının iyileştirilmesine yönelik girişimlerin de başlatıldığını ifade etti. Dr. Öztürk, ayrıca, kalite ve akreditasyon çalışmaları konusunda Bakanlık düzeyinde edinilen tecrübe ve bilgi birikiminin İl Müdürlüklerimiz de dâhil olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza aktarılmasının kalitenin geliştirilmesi açısından kritik öneme sahip olduğuna inandıklarını belirtti.

2.SKD İl Sağlık Müdürlüğü Eğitimi’nin ve gerçekleştirilecek olan Sağlıkta Kalite Değerlendirmelerinin ülkemiz sağlık hizmetleri açısından hayırlara vesile olmasını temenni ederiz.

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

eğitimeğitimeğitimeğitimeğitimeğitimeğitimeğitimeğitim