Eğitim Sonu
04 Kasım 2016

Genel Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen İl Sağlık Müdürlüğü yöneticilerine ve çalışanlarına yönelik 1. SKD İl Sağlık Müdürlüğü Eğitimi 19-22 Temmuz 2016 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlükleri bünyesinde gerçekleştirilen kalite çalışmalarının etkinliğinin artırılması amacıyla, İl Kalite Koordinatörlüğü görevini yürüten İl Sağlık Müdür Yardımcıları ile sağlıkta kalite değerlendirmelerinde görev alan Müdürlük personeline yönelik hazırlanan eğitimde, SKS’ye ilişkin temel konular, değerlendirme sistematiği, değerlendirme süreci ve 2016 yılı sağlıkta kalite değerlendirmeleri sürecinde değerlendirilecek standart ve göstergelere ilişkin özel analizleri içeren bilgiler 21 konu başlığı altında katılımcılara aktarıldı.

Eğitimin açılış konuşmasını gerçekleştiren Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü, Sayın Prof. Dr. Nurullah Okumuş, kalite çalışmalarının sağlık hizmetlerinin niteliğinin artmasında çok önemli bir rol oynadığını, aynı zamanda kurumlar arası rekabet unsuru oluşturarak, sürekli gelişimi sağladığını belirtti. Dünyada özellikle gelişmiş ülkelerde, kalite düzeyinin teşvik ve yaptırımlarla ilişkilendirildiğini ifade eden Sayın Okumuş, ülkemizde de Kalite Puanının çeşitli yaptırım ve teşvikler konusunda etkin şekilde kullanılacağını belirtti. Sayın Genel Müdürümüz, bu alanda İl Sağlık Müdürlüklerine önemli görevler düştüğünü, Bakanlığın illerdeki temsilcisi olması sebebi ile İl Müdürlüklerimizin bu alandaki etkinliğinin artırılmasının hedeflendiğini vurguladı.

Açılış konuşmasında söz alan Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanı Sayın Dr. Abdullah Öztürk, bundan sonraki süreçte, kamu ve özel kurumların kalite düzeylerinin, gerek personele yapılan ek ödemeler gerekse çeşitli yaptırımlar kapsamında etkili olması yönünde Bakanlık üst düzeyinin kararlılığını vurguladı. Kalite çalışmalarının daha etkin bir şekilde yürütülmesi için değerlendiricilere yönelik sertifikalı eğitim programının hazırlandığını belirten Sayın Öztürk, özellikle sertifikalı değerlendiricilere dair ek ödemelerin ve harcırah miktarlarının iyileştirilmesine yönelik girişimlerin de başlatıldığını ifade etti. Dr. Öztürk, ayrıca, uluslararası alanda akreditörlerin akreditörü niteliğindeki ISQua kuruluşunun sayfasında 5 farklı çalışma ile Türkiye Sağlık Bakanlığı adının yer almasının sağlandığını, kalite ve akreditasyon çalışmaları konusunda Bakanlık düzeyinde önemli bir tecrübe ve bilgi birikimi oluşturulduğunu, bu tecrübenin İl Müdürlüklerimiz de dahil olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza aktarılmasına yönelik eğitim ve rehberlik faaliyetlerinin sürdürülmesi yönünde büyük gayret içinde olduklarını belirtti.

1.SKD İl Sağlık Müdürlüğü Eğitimi’nin ve akabinde gerçekleştirilecek sağlıkta kalite eğitimlerinin ülkemiz sağlık hizmetleri açısından hayırlara vesile olmasını temenni ederiz.

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

eğitimeğitimeğitimeğitimeğitimeğitimeğitim