1. SKS Eğitici Eğitimi
25 Aralık 2018

Genel Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen Sağlıkta Kalite Değerlendiricileri’ne yönelik 1. SKS Eğitici Eğitimi 30 Kasım - 04 Aralık 2015 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Hasta ve çalışan güvenliği temelinde hazırlanan eğitimde, SKS’ye ilişkin temel konular, değerlendirme sistematiği, değerlendirme süreci ve standartlarla ilgili özel konuları içeren bilgiler 41 konu başlığı altında alanında uzman eğiticiler ve akademisyenler tarafından katılımcılara aktarılmıştır.

1. SKS Eğitici Eğitimi’nde yer alan katılımcılar, SKS (Versiyon 5) kapsamında, sağlıkta kalite değerlendirmelerinde görevlendirilecek değerlendiriciler ile sağlık kurum ve kuruluşlarındaki SKS uygulayıcılarının eğitimlerinde aktif görev alacaklardır.

1.SKS Eğitici Eğitimi’nin ve akabinde gerçekleştirilecek sağlıkta kalite eğitimlerinin ülkemiz sağlık hizmetleri açısından hayırlara vesile olmasını temenni ederiz.

Eğitim