Eğitim Programı
04 Kasım 2016

Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı olarak performans ve kalite alanındaki rehberlik ve eğitim çalışmalarımız sağlık hizmeti veren tüm kurum ve kuruluşlara yönelik olarak yoğun bir şekilde devam etmektedir. Bu kapsamda özel hastanelere, Başkanlığımızca yapılacak merkezi değerlendirme öncesi uygulamalarını gözden geçirme ve daha iyi hazırlık yapmalarına yönelik bir eğitim verilmesi kararlaştırılmıştır.

Sağlıkta kaliteye, kurumlarımız tarafından harcanan çabanın, Türkiye'nin özgün koşulları gözetilerek tasarlanan bir standart setiyle taçlandırılması, kuşkusuz gelecekte de bizleri bu alanda çok daha ileri noktalara taşıyacaktır. Tüm sağlık kurumları için kalitede ortak bir dil olan "Sağlıkta Kalite Standartları" baz alınarak, standartlara ilişkin kritik noktalar, başarılı olmak için izlenmesi gereken yollar, yapılması gerekenler ve kalite sisteminin kurulmasına rehberlik etmek amacıyla konusunda uzman, Başkanlık eğitimcilerimizin katılımıyla 10-11 Ağustos 2011 tarihinde Ankara'da 2 günlük bir eğitim düzenlenecektir.

Eğitim programı içerisinde sıkça sorulan sorulara yer verileceğinden zamanın etkin kullanılabilmesi için özel hastanelerin "SKS - Hastane" uygulamaları, "Özel Hastaneler İle Vakıf Üniversite Hastanelerinin Puanlandırılması ve İlave Ücret Alınması Hakkında Yönerge" ve "Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik"e ilişkin sorularını hksdanisma@gmail.comadresine eğitimden önce göndermeleri önem arz etmektedir.

Yapılacak bu eğitime her özel hastaneden yalnızca kalite yönetim direktörleri katılabilecektir. Grup hastaneleri için genel bir yönetici de grubuna bağlı kalite yönetim direktörlerinin yanı sıra bu eğitime katılabilecektir. Eğitime katılım ücretsiz olup ayrıca Eğitim kapsamında SKS - Hastane ve 1. SKS Okulu Ders Notları kitabı katılımcılara ücretsiz olarak dağıtılacaktır.Eğitim sonrası katılım belgesi verilecektir.

Katılacak kalite yönetim direktörlerinin http://195.175.75.14:88/ozelhastane/ adresindeki formu 1 Ağustos 2011 gününe kadar doldurmaları gerekmektedir. Eğitim girişinde Başkanlığa bildirilen isimler, kurum kimlikleriyle eşleştirilerek kontrol edilecektir.

Önemle Duyurulur.

Sıra NoÖzel Hastane SKS Eğitimi Konuları
1SKS Metodolojisi
2SKS'nin Amacı ve Önemi
3Özel Hastanelerin Merkezi Değerlendirme Süreci - 2011
4Değerlendirici Seçimi ve Değerlendirme Planlaması
5Sıkça Sorulan Sorular I-II, SKS Danışma Komisyonun Yapısı ve Çalışma Biçimi
6Hasta- Çalışan Güvenliği Yönetmeliği ve Sorumluluklar
7Özel Hastanelerin Puanlandırılması Yönergesine Bakış
8Hastanelerde Kalite Yönetimi
9SKS Kapsamında Dokümantasyon
10Sağlık Hizmetlerinde Belgelendirme Süreci ve Özel Sektöre Yansımaları
11Laboratuvar Güvenliği
12Hastanın Rızasının Alınması ve Hukuki Boyut
13Çalışan Güvenliği
14Enfeksiyonların Kontrolü ve Önlenmesi
15Güvenli Cerrahi Uygulamaları ve Cerrahi Güvenlik Kontrol Listesi
16Güvenlik Raporlama Sistemi
17İndikatör Yönetimi
18Hasta Bakımı
19Yoğun Bakım ve Skorlama Sistemleri
20Sterilizasyon Hizmetleri
21İtaki Düşme Ölçeği
22Hasta Kayıtları ve Dosyası
23Hasta Kimliklendirme
24Memnuniyet Anketleri
25Atık Güvenliği
26Tesis Güvenliği
27Renkli Kodlar
28Stok Yönetimi
29Bilgi Yönetimi
30Cihaz Güvenliği ve Kalibrasyon
Sıra NoEğitimciler
1Dr. Hasan GÜLER
2Dr. Abdullah ÖZTÜRK
3Avukat Süleyman Hafız KAPAN
4Uz. Dr. Dilek TARHAN
5Mik. Uzm. Serap SÜZÜK
6Dr. Günnur ERTONG
7Op. Dr. Merve AKIN
8Dr. Kemal TEKİN
9Uzm. Demet GÖKMEN KAVAK
10Uzm. Mehmet SALUVAN
11Uzm. Hem. Banu TURASAN
12Elif KESEN