Eğitim Sonu
04 Kasım 2016

Bakanlığımızca, Sağlıkta Kalite Değerlendiricisi kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla 24-27 Eylül 2013 tarihleri arasında Ankara’da “Sağlıkta Kalite Değerlendiricisi Eğitimi” gerçekleştirilmiştir. Değerlendirici havuzunda yer alan 265 Değerlendiriciye aşağıdaki 25 konu başlığında eğitim verilmiştir.

Eğitim öncesinde Katılımcılara, eğitim konularını içeren ders notları ve değerlendirme sürecine yönelik kurallar kitapçığı dağıtılmıştır.

Ayrıca her günün akşamında yapılan grup toplantılarında, Değerlendiricilerden gerek eğitim, gerekse değerlendirme sürecine yönelik geribildirimler alınmış ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Değerlendirici eğitimi kapsamında katılımcıların bilgi düzeylerinin ve eğitimin etkinliğinin ölçülmesine yönelik olarak ön test ve son test yapılmış, ayrıca Eğitimci ve Eğitim Programı Değerlendirme Anketleri uygulanmıştır.

Önümüzdeki süreçte Değerlendirici kapasitesinin geliştirilmesine yönelik eğitim faaliyetleri düzenlenmeye devam edilecektir.

Eğitim konuları:

 • · Türkiye'de Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon
 • · Sağlıkta Kalite Değerlendirmelerinin Gelişim Süreci
 • · Değerlendirici Hizmet Sözleşmesi ve Değerlendiriciliğin Devamı
 • · Değerlendirmelerde İletişim Yönetimi
 • · Sağlıkta Kalite Değerlendirmelerinde Paydaşlar, Kurallar ve Sorumluluklar
 • · Kurumsal Kalite Sistemi ve Kullanımı
 • · Değerlendirici Performans Ölçümü ve Değerlendirme Süreci Anketleri
 • · SHKS Karşılanma Düzeyinin Belirlenmesi
 • · SHKS’de Kritik Konular
 • · İlaç Yönetimi
 • · Klinik Laboratuvarlarda Güvenlik
 • · Biyokimya Laboratuvarlarında Kalite Kontrol Çalışmaları
 • · Patoloji Laboratuvarlarında Kritik Noktalar ve Değerlendirmede Dikkat Edilecek Hususlar
 • · Bilgi Güvenliği
 • · Tıbbi Cihaz Kalibrasyonu
 • · Yoğun Bakım Hastalık Şiddeti Skorlama Sistemleri
 • · Havalandırma Sistemleri-Hava Debi Ölçümü
 • · Enfeksiyonların Kontrolünde Sürveyans
 • · Hasta Başı Test Cihazlarının Yönetimi
 • · Protez Laboratuvar Hizmetleri ve Sterilizasyon
 • · Radyasyon Güvenliği
 • · Güvenlik Raporlama Sistemi
 • · Güvenli Cerrahi Uygulamaları 
EğitimEğitimEğitimEğitimEğitimEğitimEğitimEğitim