Sempozyum Sonu
09 Kasım 2016


Bakanlığımız sağlık çalışanlarında kalite kültürünün geliştirilmesine yönelik olarak düzenlenen etkinlikler kapsamında, 16. Hasta ve Çalışan Güvenliği Sempozyumu 18Ekim 2014 tarihinde BoluAbant İzzet Baysal Üniversitesi Kongre Merkezi Salonunda gerçekleştirildi.

Bolu İl Sağlık Müdürlüğünün ev sahipliğinde, Bolu Halk Sağlığı Müdürlüğü, Bolu Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin katkıları ile organize edilen sempozyuma 1100 sağlık çalışanı katıldı.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Hayri COŞKUN’un katılımı veBolu İl Sağlık Müdürü Dr. Mahmut ARIK,Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hasan GÜLER,Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı İhsan AĞCAN veBolu Vali Yardımcısı Hakkı LOĞOĞLU’nun açılış konuşmaları ile başlayan sempozyumda, ülkemizde kalite ve güvenlik kültürü, kalite çalışmalarında gelinen nokta ve akreditasyon çalışmalarına yönelik önemli konular, hem hasta hem de çalışan bakış açısıyla ele alındı.

Hasta ve Çalışan Güvenliğini temel alan Sağlıkta Kalite Standartları uygulamalarının, tüm çalışanlarca doğru bilinmesi ve uygulanması ana teması ile hazırlanan sempozyumda; Sağlık Bakanlığı Hasta ve Çalışan Güvenliği Vizyonu, Laboratuvarlarda Kaliteye Bütüncül Bakış, Sağlık Tesislerinde İlaç Yönetimi, Cerrahi İşlemlerde Hasta Güvenliği,  Radyasyonun Etkileri ve Radyasyondan Korunma, Sağlıklı Çalışma Yaşamı ve Çalışan Güvenliğinde Risk Yönetimi, Sağlık Hizmetlerinde Bilgi Güvenliğive Sağlık Hizmeti ilişkili Enfeksiyonlarla Mücadelekonuları, gün boyunca gerçekleşen oturumlarda katılımcılara anlatıldı.

Sempozyumun gerçekleştirilmesinde emeği geçen başta Bolu İl Sağlık Müdürlüğü ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü olmak üzere tüm paydaşlarave sempozyuma katılan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederiz.
abantabantabantabantabantabantabant