Sempozyum Sonu
09 Kasım 2016

Sağlık hizmetlerinin temel taşı olan sağlık çalışanlarımıza yönelik, Bakanlığımız tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri ivme kaybetmeden devam etmektedir. Bu kapsamda 15. Hasta ve Çalışan Güvenliği Sempozyumu 14 Haziran 2014tarihinde Van, Elite World Otel Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Van Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği koordinasyonunda, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van İl Sağlık Müdürlüğü ve Van Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün katkıları ile organize edilen sempozyuma Van ve çevre İllerden 500’ün üzerinde sağlık çalışanı katıldı.

Van Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Yrd.Doç.Dr. Vural Polat, Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hasan GÜLER ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Peyami Battal’ın açılış konuşmaları ile başlayan sempozyumda ülkemizde kalite ve güvenlik kültürü, kalite çalışmalarında gelinen nokta ve akreditasyon çalışmalarına yönelik önemli konular hem hasta hem de çalışan bakış açısıyla ele alındı.

Hasta ve Çalışan Güvenliğini temel alan Sağlıkta Kalite Standartları uygulamalarının, tüm çalışanlarca doğru bilinmesi ve uygulanması ana teması ile hazırlanan Sağlıkta Kalite ve Akreditasyonda Yeni Trendler, Hasta Rızasının Sağlık Hukukundaki Yeri, Laboratuvarlarda Kaliteye Bütüncül Bakış, Sağlık Tesislerinde İlaç Güvenliği, Güvenli Cerrahinin Yapı Taşı Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi,  Radyasyonun Etkileri ve Radyasyondan Korunma, Sağlıklı Çalışma Yaşamı ve Çalışan Güvenliğinde Risk Yönetimikonuları, gün boyunca gerçekleşen oturumlarda katılımcılara anlatıldı.

Sempozyumun gerçekleştirilmesinde emeği geçen başta Van Kamu Hastane Birliği Genel Sekreterliği olmak üzere tüm paydaşlara ve sempozyuma katılan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederiz.

vanvanvanvan