Sempozyum Sonu
09 Kasım 2016

Genel Müdürlüğümüzce düzenlenen Hasta ve Çalışan Güvenliği Sempozyumlarının 13. sü 08 Mart 2014 tarihinde Edirne’de gerçekleştirildi.

Edirne İl Sağlık Müdürlüğünün ev sahipliği, Edirne Kamu Hastaneler Birliği İl Genel Sekreterliği, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Trakya Üniversitesinin katkıları ile ortaklaşa organize edilen sempozyuma 700’ün üzerinde sağlık çalışanı katıldı.

Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Uzm. Dr. Zafer ÇUKUROVA, katılımı ile onurlandırdığı sempozyumda yaptığı açılış konuşmasında, sağlıkta kalitenin önemini vurgulayarak, Türkiye'de sağlık hizmetlerinde kalitenin geçmişe göre arttığını ifade etti. Ayrıca Edirne İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emrah ERTEN ve Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hasan GÜLER de birer açılış konuşması yaparak hasta ve çalışan güvenliğini konu alan bu tarz organizasyonların sağlıkta kalitenin artırılması açısından önemli olduğuna dikkat çektiler.

Sempozyumda, beş oturumda anlatılan konular arasında; Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon, Geçmişten Geleceğe Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri, Laboratuvarlarda Kalite, Güvenli Cerrahi, Hasta Rızasının Sağlık Hukukundaki Yeri, Sağlıklı Çalışma Yaşamı, Radyasyon Güvenliği, İlaç Güvenliği ve Bilgi Güvenliği ile Kalite ve Bilgisayar Okuryazarlığı yer aldı.

Sempozyumun gerçekleştirilmesinde emeği geçen başta Edirne İl Sağlık Müdürlüğü olmak üzere Edirne Kamu Hastane Birliği Genel Sekreterliğine, Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne ve tüm katılımcılara teşekkür ederiz.

EDİRNEEDİRNEEDİRNEEDİRNEEDİRNE