Sempozyum İlanı
09 Kasım 2016

Bilindiği üzere Bakanlığımız tarafından, Sağlıkta Kalite Standartları ekseninde hasta ve çalışan güvenliğine ilişkin ana konuları sağlık çalışanlarımıza aktararak bu alanda farkındalık oluşturmak ve sağlık hizmetlerinde güvenlik kültürünü geliştirmek amacıyla Hasta ve Çalışan Güvenliği sempozyumları düzenlenmektedir.

Bu kapsamda Bakanlığımızca, Hasta ve Çalışan Güvenliği Sempozyumlarının 13. sü Edirne İlinde, Edirne İl Sağlık Müdürlüğü, Edirne Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği, Edirne Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Trakya Üniversitesi işbirliği ile 08 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Başta Edirne ilindeki sağlık kurumları yöneticileri olmak üzere, tüm kalite yönetim direktörleri, bölüm kalite sorumluları ve sağlık çalışanları sempozyuma davetlidir. Katılım için aşağıda iletişim bilgileri yer alan Edirne İl Sağlık Müdürlüğü ile irtibata geçilmesi gerekmektedir.

Önemle duyurulur.

Sempozyum Yeri:

Trakya Üniversitesi, Balkan Yerleşkesi, Balkan Kongre Merkezi / EDİRNE

İletişim:

Aylin KÜÇÇÜK

Edirne İl Sağlık Müdürlüğü

Tel: 0284 226 84 43 (243)

aylin.kuccuk@saglik.gov.tr