Sempozyum Sonu
09 Kasım 2016


Genel Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen Hasta ve Çalışan Güvenliği Sempozyumlarının onuncusu Batman ve civar illerden 450 sağlık çalışanının katılımı ile Batman İlinde gerçekleşti. Batman İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği, İl Genel Sekreterliği ve İl Halk Sağlığı Müdürlüğünün destekleri ile düzenlenen organizasyonda, hasta ve çalışan perspektifinden güvenlik kültürünü ortaya koyan temel konular on ana başlık altında sağlık çalışanlarıyla paylaşıldı.

Hasta ve Çalışan Güvenliğini temel alan Sağlıkta Kalite Standartları ışığında sağlık kurumlarındaki uygulamaların tüm çalışanlarca doğru bilinmesi ve uygulanmasının yanında, ortak bakış açısının yakalanmasını da amaçlayan sempozyuma katılımcılar yoğun ilgi gösterdi ve sempozyum bölgedeki sağlık çalışanları için yerinde eğitim fırsatı oldu. Gün boyunca gerçekleşen beş oturumla, Hasta ve Çalışan Güvenliği konularında sağlık çalışanlarına bilgilendirme yapılmasının ardından katılım belgelerinin verilmesi ile sempozyum son buldu.
BATMANBATMANBATMANBATMANBATMANBATMANBATMANBATMAN